>

​​ ​​​​
​​​​​​

​​​

​​​​​​​אקסטרה הטב​ות לנסיעה שלכם לחו"ל​​​​​​​​​​​​​​​

שאלות ותשובות על ההטבות שלנו

  • ​לאחר פנייה לדלפק אבדות ומציאות בשדה התעופה וקבלת אישור על איחור בהגעת הכבודה, נכנסים לאפליקציית הראל חו"ל.  לוחצים על כפתור ל "תשלום עבור איחור מזוודה" וממלאים את פרטי המקרה ומקבלים לחשבונכם 155$ באמצעות כרטיס האשראי או אפליקציית ביט, הכל בכפוף לתנאים המלאים והמחייבים המפורטים בפוליסת הביטוח.​​

  • ​​עליך לפנות לחברת התעופה ולקבל את אישורם על אובדן או גניבה הכבודה.

    לאחר מכן יש להגיש תביעה בנושא "בעיות במטען" באתר או באפליקציה ולא לשכוח כמובן לצרף את האישור שקיבלת מחברת התעופה. האמור כפוף לתנאי הפוליסה ולתנאי השימוש באפליקציה.​​

  • נכנסים לאפליקציית הראל חו"ל ולוחצים על כפתור הארכת תוקף הביטוח, עניין של כמה רגעים והנושא סודר. 

    *בהתאם לתנאים המלאים המפורטים בפוליסה.​

    להאריך א​ת ביטוח הנסיעות שלי​ 

*ההטבות אינן מהוות חלק מהכיסוי הביטוחי של הראל ומוצעות ללקוח על ידי ספקים חיצוניים l ההטבות ניתנות למימוש באפליקציית הראל חו"ל בלבד l כפוף לתנאים המלאים המופיעים בעמודי ההטבות ולתנאי השימוש באפליקציה l הראל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות את אופן מימוש ההטבות, להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנותן בהתאם להסכמות בינה לבין הספקים.