>

​​​​​​​​​​​​​​​​מבוטחי בריאות ש.ר.פ פרימיום* זכאים לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל פרימיום בתנאים הבאים:​

​(*לבעלי נספח ברות ביטוח נסיעות לחו"ל)​

​​​

פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל דרכון פרימיום, מיועדת למבוטחים בפוליסת ביטוח הבריאות של הראל במסלול הראל ש.ר.פ פרימיום, שברשותם נספח "ברות ביטוח" נסיעות לחו"ל פרימיום.

במידה וקיימת ברשותך הפוליסה יש לך זכאות לרכישה של עד 30 ימי ביטוח נסיעות לחו"ל בשנה בתעריף מיוחד, לרבות כיסוי מצבים של החמרת מחלה קיימת.

כמו כן, באפשרותך לרכוש תקופות ביטוח נוספות מעבר ל- 30 הימים כמפורט בתנאי הפוליסה.

  • ​​למלא את הטופס ולהעביר אותו אלינו במייל לכתובת: fax7922@harel-ins.co.il
  • ​​בפקס, למספר 03-7348082

  • ​​לפנות לסוכן הביטוח שבאמצעותו רכשת את חבילת ביטוח הבריאות פרימיום שברשותך. ניתן לברר מי סוכן הביטוח שלך באזור האישי​ שלך.
  • באמצעות מוקד שירות לקוחות

מסמכים וטפסים