דוחות קבוצת הראל ביטוח ופיננסים בתחום האחריות התאגידית

דוחות האחריות התאגידית שמפרסמת קבוצת הראל מבטאים את מחויבותה המתמשכת של הנהלת הקבוצה לקידום נושא האחריות התאגידית.
תפיסת האחריות התאגידית הינה חלק בלתי נפרד מהעשייה העסקית שלנו, והיא מגיעה הן מרמת ההנהלה הבכירה והן מרמת העובדים בשטח. במהלך שנות הדיווח קידמנו באופן משמעותי את העשייה בהיבטים השונים של תפיסת האחריות התאגידית שלנו: מעורבות קהילתית, איכות השירות, דאגה לעובדים ולסביבת העבודה, התנהלות אתית ואחריות לסביבה.
פירוט מלא על עשייתנו בתחום ניתן למצוא בדוחות האחריות התאגידית.

כלים נוספים

אזור המידע האישי שלך בהראל - כל המידע על פוליסות הביטוח ותוכניות החיסכון שלך בהראל נמצא במרחק הקלקה

היכנס עכשיו