>

קיימות ויצירת ערך לסביבה

​הראל הינה קבוצת ביטוח ופיננסים בעלת הסתכלות מעמיקה, רחבה ולטווח הארוך. בהתאם, אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על איכות הסביבה ופועלים להפחתת ההשפעות הסביבתיות הנובעות באופן ישיר מפעילותנו. במקביל, אנו פועלים לקידום מ​טרות סביבתיות באמצעות פעילותנו העסקית. כל זאת, מתוך הבנה כי כך ניתן ליצור אימפקט משמעותי

חושבים קדימה – נערכים לאתגרים סביבתיים

סוגיות ההתחממות הגלובאלית ושינויי האקלים הם האתגרים הסביבתיים המשמעותיים ביותר עמם מתמודדת האנושות במאה ה-21. בהתאם, אנו פועלים באופן יזום באמצעות שלושה מישורים מרכזיים:
  • הפחתת השפעות סביבתיות הנובעות מפעילותנו התפעולית
  • פעילות חברתית עם ערך סביבתי, לרבות התנדבות עובדים למען הסביבה
  • קידום יעדים סביבתיים באמצעות השקעות ירוקות ופיתוח מוצרים בעלי ערך סביבתי​

אנרגיה - לצרוך פחות זה הצורך שלנו

הפחתת השפעות סביבתיות הנובעות מפעילותנו התפעולית-

הראל מנהלת את תחום האנרגיה באמצעות ממונה אנרגיה באגף הלוגיסטיקה אשר אחראי על מדידה, מעקב ונקיטת פעולות להתייעלות אנרגטית. במקביל, אנו בוחנים באופן שוטף יוזמות להתייעלות אנרגטית ומציבים לעצמינו יעדים בנושא. היוזמות הבולטות שקידמנו בשנים האחרונות כללו, בין היתר, התקנת מערכות לניהול אנרגיה, מעבר לתאורת לד, החלפת צי'לרים (מערכות מיזוג אוויר מבוסס מים), מעבר לתשתיות ענן, מעבר לרכבים היברידיים בצי הרכב של החברה, מחזור כלל פסולת הנייר והפסולת האלקטרונית, מעבר לשימוש בכוסות רב פעמיות במקום כוסות פלסטיק, הצבת מתקני מחזור של בגדים ותרופות בבנייני הקבוצה, וכן מתקנים למיחזור בקבוקי פלסטיק (שאת כספי הפיקדון בעבורם אנו תורמים), שימוש בחומרי ניקיון ידידותיים לסביבה לרבות חומרי הדברה ירוקים וצמצום צריכת הנייר בעיקר באמצעות קידום תהליכי דיגיטציה.

הראל הייתה חברת הביטוח הראשונה בישראל שהחלה למדוד את טביעת כף הרגל הפחמנית שלה הנובעת מפעילותה התפעולית ומדווחת מזה למעלה מעשור למנגנון הדיווח והרישום הוולונטרי של המשרד להגנת הסביבה. אנו רואים בניטור ומעקב אחר ממצאי הפליטות הישירות והעקיפות שלנו, אמצעי לניהול והערכה של ההתייעלות האנרגטית והפחתת ההשפעות הסביבתיות. 

פעילות חברתית עם ערך סביבתי -
כחלק מאחריותנו הסביבתית, אנו פועלים להעלאת המודעות לתחום הסביבתי בקרב מחזיקי העניין שלנו, לרבות עובדינו. לשם כך, אנו מקיימים מגוון פעילויות יחד עם העובדים ומעודדים אותם להעלות יוזמות סביבתיות, לשנות דפוסי התנהגות ולאמץ נהגים סביבתיים גם בחייהם הפרטיים, וכמובן להתנדב למען הסביבה. בין הפעולות שאנו מבצעים לשם כך: עידוד עובדינו להביא לעמדות האיסוף ברחבי החברה בקבוקים, תרופות שאינן בשימוש, סוללות ובגדים ישנים, אותם אנו מעבירים למחזור ותרומה; תקשור והעלאת מודעות באמצעות הפורטל הארגוני של העובדים ופורטל הסוכנים ; התנדבות עובדים, המסייעת להעלאת המודעות הסביבתית, ועוד. כל אלה מאפשרים לנו לייצר ערך סביבתי לצד ערך חברתי.

פיתוח מוצרים סביבתיים- 
קבוצת הראל מבינה ומודעת ליכולתה של ליבת הפעילות העסקית להיות בעלת ערך מוסף סביבתי. לכן, פיתחנו מוצרים בעלי ערך לסביבה:
  • הראל סוויץ' - אנו מעודדים הפחתה בשימוש ברכב וצמצום נסיעות באמצעות פוליסה הפועלת לפי עיקרון "לא נסעת לא שילמת".
  • אפגרייד 10,000 - אנו מעניקים הנחה של 20%  בביטוח המקיף לרכב לנהגים שנוסעים פחות מ-10,000 ק"מ.
  • אדירה ירוקה - אנו תומכים במגמות בינלאומיות ומקלים על לקוחות המעוניינים במתקן לייצור חשמל מאנרגיה סולארית בבתיהם
  • מוצרי השקעה – במסגרת פועלנו לקידום יעדים סביבתיים באמצעות השקעות ירוקות, בשנים האחרונות השקנו לראשונה בישראל קרן נאמנות אקטיבית הפועלת על פי קריטריונים של ESG מהמתקדמים והמחמירים ביותר. בנוסף, השקנו קרן כלכלה ירוקה ומוצרים פאסיביים הנשענים על מגמת ה-ESG , כולל תחום הקלינטק ותחום הרכב החשמלי, תוך מעקב אחר מדדים של חברת המדדים העולמית S&P.

כלים נוספים