תרבות עסקית אתית – ללא פשרות

​​​​​​קבוצת הראל רואה בתרבות עסקית נאותה, המבוססת על כ​ללי אתיקה, תנאי חשוב להשגת מצוינות ערכית ומובילות עסקית. לפיכך, הראל מקפידה על התנהלות הוגנת וחסרת פשרות מול כלל מחזיקי העניין שלה, וביניהם לקוחות, עובדים, סוכנים, ספקים ומתחרים. התנהלות לאור ערכי האתיקה הינה בבחינת מצפן המכוון אותנו בעבודה השוטפת ואין אנו מתפשרים עליה למען קידום רווחים כלכליים או כדאיות עסקית מכל סוג.

להראל קוד אתי המהווה את תעודת הזהות הערכית של הארגון, משמש כמכנה משותף לכלל מנהלי ועובדי הקבוצה וקובע את הרמה האתית שהקבוצה דורשת מעצמה. מכיוון שהמציאות העסקית והארגונית הינה דינמית ואנו נתקלים בדילמות חדשות מעת לעת, אנו רואים חשיבות בעדכון וריענון תקופתי של הקוד האתי.

הקוד האתי – המצפן של הראל


הקוד האתי מהווה את תעודת הזהות הערכית שלנו וכולל את ששת ערכי היסוד שגיבשנו, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהתרבות העסקית שלנו ומשמשים כמצפן המכוון אותנו בהתנהלותנו. הקוד האתי מביא לידי ביטוי את כללי ההתנהגות המצופים מכל עובד בקבוצה וכארגון בכלל ותפקידו לשמש ככלי לקבלת החלטות המסייע בבחירת דרך הפעולה הראויה. הקוד האתי מותאם לאופי הפעילות של הראל ומעצב את מערכת היחסים עם מחזיקי העניין שלנו, במטרה לחזק את השקיפות ולהעמיק את יחסי האמון והיושרה מולם.
הקוד האתי שלנו הינו מסמך "חי" ודינאמי המתעדכן מפעם לפעם בהתאם לשינויים החלים במציאות העסקית והארגונית וזאת כדי לספק את המענה המיטבי לעובדינו ומנהלינו כאשר הם מתמודדים עם דילמות אתיות. תהליכי עדכון הקוד כוללים גם התייחסות לסוגיות העולות מסקרים ודיאלוג עם מחזיקי עניין ביניהם עובדים, מנהלים, סוכנים, נציגי משקיעים ועוד.​

לקריאת הקוד האתי המלא >

כלים נוספים