תרבות עסקית אתית – ללא פשרות

​קבוצת הראל רואה בתרבות עסקית נאותה, המבוססת על כללי אתיקה, תנאי חשוב להשגת מצוינות ערכית ומובילות עסקית. לפיכך, הראל מקפידה על התנהלות הוגנת וחסרת פשרות מול כלל מחזיקי העניין שלה, וביניהם לקוחות, עובדים, סוכנים, ספקים ומתחרים. התנהלות לאור ערכי האתיקה הינה בבחינת מצפן המכוון אותנו בעבודה השוטפת ואין אנו מתפשרים עליה למען קידום רווחים כלכליים או כדאיות עסקית מכל סוג.

להראל קוד אתי המהווה את תעודת הזהות הערכית של הארגון, משמש כמכנה משותף לכלל מנהלי ועובדי הקבוצה וקובע את הרמה האתית שהקבוצה דורשת מעצמה. מכיוון שהמציאות העסקית והארגונית הינה דינמית ואנו נתקלים בדילמות חדשות מעת לעת, אנו רואים חשיבות בעדכון וריענון תקופתי של הקוד האתי. התיקוף האחרון של הקוד אושר בדיון בנוכחות הנהלת החברה בינואר 2014, תוך ריענון של ערכי הקוד ועקרונותיו. תהליך העדכון התבצע תוך שיתוף מנהלים והתחשבות בממצאי סקר שביעות הרצון של העובדים, בו אנו מקפידים לשלב שאלות בנושא האקלים האתי בארגון.

הקוד האתי – צופן ההצלחה של הראל

הקוד האתי שלנו מבטא את ערכי הליבה המהותיים המנחים את הקבוצה בכל תחומי פעילותה - ערכי "אש להבה": אמינות, שירות, לקוחות, הון אנושי, בית חם והובלה.
אנו עושים מאמץ יום-יומי לתרגם ערכים אלה לכדי החלטות ופעולות יישומיות בעבודתנו השוטפת, בכל הרמות הארגוניות ובכל תחומי הפעילות של הקבוצה.
לקריאת הקוד האתי המלא >

הראל במעלה הדירוג - אתיקה וממשל תאגידי בהראל על-פי דירוג "מעלה"

דירוג יחסי באתיקה

ניתן לראות כי בדירוג האתיקה של "מעלה" ניצבת הראל במקום יחסי מצוין עם ציון 93, הגבוה ב- 6 נקודות מציון הסקטור וב- 8 נקודות מהציון של כלל הדירוג. הציון הממוצע של הקבוצה בשנות הדיווח 2013 ו- 2014 הינו 95.5.

דירוג יחסי בממשל תאגידי

ניתן לראות כי בדירוג הממשל התאגידי של "מעלה" ניצבת הראל במקום יחסי מצוין עם ציון 100, הגבוה ב- 16 נקודות מציון הסקטור וב- 21 נקודות מהציון של כלל הדירוג. הציון הממוצע של הקבוצה בשנות הדיווח 2013 ו- 2014 הינו 97.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף