חברי דירקטוריון

 • יאיר המבורגר - יו"ר
 • בן המבורגר - סגן יו"ר
 • גדעון המבורגר
 • יואב מנור
 • דורון כהן
 • יוסף צ'חנובר
 • אלי דפס
 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ)
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • נעים נג'אר (דח"צ)

ועדת ביקורת

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ) - יו"ר
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • נעים נג'אר (דח"צ)
 • אלי דפס
 • דורון כהן

* ועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.

ועדת תגמול

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ) - יו"ר
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • נעים נג'אר (דח"צ)

ועדת השקעות

 • יאיר המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • בן המבורגר

כלים נוספים

אזור המידע האישי שלך בהראל - כל המידע על פוליסות הביטוח ותוכניות החיסכון שלך בהראל נמצא במרחק הקלקה

היכנס עכשיו