חברי דירקטוריון

 • יאיר המבורגר - יו"ר
 • בן המבורגר - סגן יו"ר
 • גדעון המבורגר
 • יואב מנור
 • דורון כהן
 • יוסף צ'חנובר
 • אלי דפס
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ)
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)

ועדת ביקורת

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ) - יו"ר
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • אלי דפס

ועדה לבחינת הדוחות הכספיים

 • אודי ניסן (דח"צ) - יו"ר
 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ)
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)
 • אלי דפס
 • דורון כהן

ועדת תגמול

 • פרופ' ישראל גלעד (דח"צ) - יו"ר
 • אודי ניסן (דח"צ)
 • חוה פרידמן-שפירא (דח"צ)
 • מירי לנט שריר (דח"צ)

ועדת השקעות

 • יאיר המבורגר
 • אודי ניסן  - יו"ר
 • שמעון אלקבץ
 • אלי דפס

כלים נוספים

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, חברת ביטוחי הבריאות הגדולה בישראל

לרכישה