חברי דירקטוריון

 • ​​​​יאיר המבורגר - יו"ר
 • בן המבורגר - סגן יו"ר
 • גדעון המבורגר
 • יואב מנור
 • דורון כהן
 • יוסף צ'חנובר
 • אלי דפס
 • מישל סיבוני
 • נעים נג'אר (דח"צ)
  • אפרת יעבץ (דח"צ)
  • איילת בן- עזר (דח"צ)


ועדת ביקורת

 • נעים נג'אר (דח"צ) - יו"ר
 • אפרת יעבץ (דח"צ)
 • איילת בן- עזר (דח"צ)
 • אלי דפס
 • דורון כהן

* ועדת הביקורת משמשת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים.


ועדת תגמול

 • נעים נג'אר (דח"צ)
 • אפרת יעבץ (דח"צ)
 • איילת בן- עזר (דח"צ)


ועדת השקעות

 • יאיר המבורגר
 • שמעון אלקבץ
 • בן המבורגר​

כלים נוספים