>

הראל פיננסים הינה הזרוע הפיננסית של קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים​ פיננסים בע"מ, מק​בוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל. להראל פיננסים פעילות שונות בתחום ניהול קרנות נאמנות, ניהול תיקים והשקעות אלטרנטיביות. 

הראל פיננסים שמה לה למטרה לספק מענה למבחר צרכים פיננסים, באמצעות מבחר רחב של מוצרים ושירותים ללקוחות פרטיים ומוסדיים (פעילות החיסכון ארוך הטווח מנוהלת תחת הראל חברה לביטוח).

הראל פיננסים הינה חברה בבעלות מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, שהינה חברה ציבורית ואחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל.
הראל פיננסים מנהלת כ-89 מיליארד (נכון לדצמבר 2023) באמצעות החברות הבנות:

  • הראל קרנות נאמנות​

  • והראל פיננסים ניהול השקעות

  • אלפא טק ניהול השקעות בע"מ

  • הראל פיננסים אלטרנטיב נדל"ן בע"מ

לקריאה נוספת על החברות הבנות >

חברת הראל פיננסים מתמקדת בניהול השקעות באמצעות חברות הבת ואינה עוסקת בפעילויות אחרות שאינן בליבת העשייה שלה. על מנת לשרת את לקוחותיה באופן המקצועי ביותר, משקיעה הראל פיננסים משאבים רבים בתחום המחקר והאנליזה ומתבססת על מחלקת מחקר פנימי הסוקרת את החברות בארץ בתחום המניות והאג"ח. לצד זה להראל פיננסים קשרים מקצועיים עם בתי ההשקעות המובילים בעולם המאפשרים לה גישה למחקר ואנליזה של חברות במבחר שווקים בעולם. 

הראל פיננסים - מרוויחים גם שקט נפשי

כדי שתרוויח גם שירות מקצועי - בהראל פיננסים מאמינים בשירות מקצועי, שנועד לתת פתרונות התואמים את הצרכים האישיים של כל לקוח, תוך התחשבות במטרת ההשקעה, טווח ההשקעה, רמת הסיכון, הנזילות הנדרשת ושיקולי המס של כל לקוח.

כדי שתרוויח גם מומחיות - בהראל פיננסים מתמחים בניהול השקעות. מנהלי ההשקעות של החברה הינם בעלי ניסיון רב-שנים בשוק ההון והם פועלים על-מנת למקסם את התשואות בכפוף לרמת הסיכון הרלוונטית. החלטות ההשקעה בהראל מתקבלות על-ידי פורום ההשקעות של החברה. החלטות הפורום נתמכות על-ידי מחלקת המחקר המבצעת ניתוחים מאקרו-כלכליים, ניתוחים מיקרו-כלכליים, ניתוחים ענפיים וניתוח הנפקות.

כדי שתרוויח גמישות ומהירות תגובה - בהראל פיננסים שוקדים כל העת על התאמת המוצרים והשירותים להתפתחויות בשווקים. מחלקות המסחר, מחלקות האנליזה, אנשי ההשקעות ואנשי השיווק מעניקים לך שירות איכותי, מקצועי, שוטף ומהיר. בהראל פיננסים כספך מצוי בידיים טובות ומנוהל במקצועיות חסרת פשרות.​​​​​​​

​גילוי נאות

חברת הראל פיננסים אחזקות בע"מ והחברות הבנות שלה (יחד להלן: "קבוצת הראל פיננסים") וכן חברות נוספות בקבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ (להלן: "קבוצת הראל"), עמה נמנית קבוצת הראל פיננסים, עוסקות ו/או עשויות לעסוק במישרין ובעקיפין, בפעילות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים, בהשקעה בניירות ערך ובנכסים פיננסיים עבור אחרים ועבור עצמן, בבנקאות להשקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, הנפקה של מוצרים פיננסיים שונים ובפעילות בשוקי ההון בישראל ומחוצה לה.

חברת הראל פיננסים ניהול השקעות בע"מ עוסקת בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ובמסגרת פעילותה עוסקת, בין היתר, בשיווק השקעות בניירות ערך ובנכסים פיננסיים (יחד להלן "נכסים פיננסים") של גופים המשתייכים לקבוצת הראל. קיימת זיקה בין החברה לבין הנכסים הפיננסיים של הגופים מקבוצת הראל, מעצם השייכות לקבוצת הראל וכן מכיוון שהחברה, או תאגיד קשור לחברה, עשויים לקבל טובות הנאה בקשר עם ביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים או בקשר עם המשך אחזקתם.

החברה רשאית להעדיף נכסים פיננסיים אשר יש לה זיקה אליהם (כמו קרנות נאמנות ו/או תעודות סל) המנוהלים ו/או המונפקים על-ידי תאגיד קשור, וזאת על פני נכסים פיננסיים אחרים, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, אשר לחברה אין זיקה אליהם. יודגש כי כל עסקה המבוצעת עבור לקוח נעשית מתוך שיקולים מקצועיים ולטובת הלקוח.

 

להלן פירוט הגופים המוסדיים שהינם "תאגיד קשור" לחברה ושהחברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים שלהם (להלן: "הגופים המוסדיים"):
הראל- קרנות נאמנות בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל פנסיה וגמל בע"מ, לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, בסס"ח-החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, אי.אם.אי- עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ.

  • הראל – קרנות נאמנות בע"מ

  • הראל חברה לביטוח בע"מ

  • לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ

  • בססח – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

  • קרן הבטחון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

  • אי.אם.איי עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ​​​​​

​חזון הראל ​​פיננסים


הראל פיננסים היא חברת הפיננסים המובילה בישראל;

נבחרת המחויבת לערכים של הגינות, מקצועיות ולמתן חווית שירות איכותית.

תמיד צעד אחד קדימה. תמיד.​​​​​