בעידן הנוכחי, כאשר תוחלת החיים עולה והברכה "עד 120" כבר הופכת למציאות, חשוב להתכונן לקראת העתיד, לתכנן את המצב הפיננסי ולבלות את השנים היפות בלי דאגות.
קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הראל הן הדרך שלך להבטיח את עתידך ואת עתיד משפחתך.

הראל פנסיה וגמל

הראל פנסיה וגמל בע"מ, אשר בבעלות מלאה של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ, הינה החברה המנהלת של קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הראל.

לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה

לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, אשר מוחזקת על-ידי הראל חברה לביטוח בע"מ ב- 79%, הינה החברה המנהלת של קרן הפנסיה עתידית קופת פנסיה בע"מ.

קרן החיסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

קרן החיסכון לצבא הקבע בע"מ, אשר בבעלות מלאה של הראל ביטוח בע"מ, הנה החברה המנהלת של קרן ההשתלמות קרן החיסכון לצבא הקבע.