>

​​משרד החינוך, התרבות והספורט מעניק לתלמידים ולחניכים בפנימיות, כפרי הנוער, אולפנות, ישיבות ומוסדות חינוך נוספים, ביטוח שיניים במסגרת פוליסות ביטוח קבוצתיות של הראל. הפוליסות כוללות כיסויים לטיפולים משמרים, והן ממומנות על-ידי המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך ולהדרכה בפנימיות, של משרד החינוך, התרבות והספורט.

משרד החינוך - לוגו

תשובות לשאלות נפוצות למבוטחי פוליסות של משרד החינוך, התרבות והספורט

​פוליסות הביטוח

לפרטים נוספים על הכיסויים הביטוחיים, תנאי ההצטרפות, אופן הגשת תביעה ועוד, עיין בפוליסות ביטוח השיניים הקבוצתיות לתלמידים, המבוטחים מטעם משרד החינוך, התרבות והספורט.

לצפייה במסמכי הפוליסות ​​​