>

​​כעובד חברת חרסה, באפשרותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך לפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית של הראל, בכפוף לתנאי הפוליסה. הפוליסה נבנתה במיוחד עבור עובדי החברה ובני משפחותיהם והיא כוללת כיסויים ביטוחיים נרחבים. 

 

ביטוח זה מבטיח לך ולבני משפחתך שקט נפשי ומעניק רשת ביטחון כלכלית בשמירה על בריאותכם.

תשובות לשאלות נפוצות לעובדי חרסה

​פוליסת הביטוח

לפרטים נוספים על הכיסויים הביטוחיים, תנאי ההצטרפות, אופן הגשת תביעה ועוד, עיין בפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית לעובדי חברת חרסה.

לצפייה במסמך ​​​