>

כעובד כיל ישראל, באפשרותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך לפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית של הראל, בכפוף לתנאי הפוליסה. הפוליסה נבנתה במיוחד עבור עובדי רשת עמל ובני משפחותיהם והיא כוללת כ​יסויים ביטוחיים נרחבים.

ביטוח זה מבטיח לך ולבני משפחתך שקט נפשי ומעניק רשת ביטחון כלכלית בשמירה על בריאותכם.


תשובות לשאלות נפוצות לעובדי כיל ישראל

​פוליסת הביטוח

לפרטים נוספים על הכיסויים הביטוחיים, תנאי ההצטרפות, אופן הגשת תביעה ועוד, עיין בפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית לעובדי כיל ישראל. ​