>

​​כעובד יישובי חבל מעון, באפשרותך להצטרף ולצרף את בני משפחתך לפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית של הראל, בכפוף לתנאי הפוליסה. הפוליסה נבנתה במיוחד עבור עובדי יישובי החבל ובני משפחותיהם והיא כוללת כיסויים ביטוחיים נרחבים.

ביטוח זה מבטיח לך ולבני משפחתך שקט נפשי ומעניק רשת ביטחון כלכלית בשמירה על בריאותכם.


תשובות לשאלות נפוצות לעובדי יישובי חבל מעון

​פוליסת הביטוח

לפרטים נוספים על הכיסויים הביטוחיים, תנאי ההצטרפות, אופן הגשת תביעה ועוד, עיין בפוליסת ביטוח השיניים הקבוצתית לעובדי יישובי חבל מעון.

לצפייה במסמך