>

איך לאפשר לילדים להתחיל את חיים עם חיסכון משמעותי

​​​​​​​​​​​​להתחיל את החיים עם חיסכון: תוכנית חיסכון לכל ילד, שהושקה לפני מספר שנים על ידי הביטוח הלאומי ומשרד האוצר היא ההזדמנות שלכם ההורים, להעניק לילדיכם סכום כסף משמעותי לתחילת חייהם הבוגרים. כל מה שחשוב לדעת על החיסכון של הילדים שלכם


 • בינואר 2017 החל הביטוח הלאומי להפעיל תוכנית חיסכון ממשלתית בשם "חיסכון לכל ילד". מטרת התוכנית היא להעניק לכל ילד וילדה שמגיעים לגיל 21 סכום חיסכון משמעותי כדי להתחיל לבנות את חייהם ולפתוח בפניהם מגוון אפשרויות.


  כמה כסף מופקד בחיסכון של הילד שלכם?*

  המדינה מפקידה 55 ₪ בחודש (סכום שצמוד למדד המחירים לצרכן ומתעדכן אחת לשנה) עבור כל ילד או ילדה בתוכנית חיסכון על שמם. הכספים מועברים אל החיסכון בנוסף לקצבת הילדים המשולמת לכם, ולא מתוכה. אתם יכולים להכפיל את סכום החיסכון החודשי ולהוסיף עוד 55 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים (שגם הם צמודים למדד). כך, בתום 18 שנים, סכום החיסכון שיצטבר לילדה או לילד שלכם יהיה כפול.

  בנוסף להפקדות החודשיות, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון של ילדיכם מספר מענקים לאורך שנות החיסכון:

  • ילדים שנולדו עד סוף שנת 2016 יקבלו מענק של 510 ₪ שיופקד לחיסכון בגיל 18
  • ילדים שנולדו משנת 2017 ואילך, יקבלו מענק של 275 ₪ כשיגיעו לגיל 3, ומענק נוסף של 275 ₪ כשיגיעו לגיל המצוות (13 לבנים ו-12 לבנות)​​
  • ילדים בכל שנתון לידה יקבלו מענק של 550 ₪ אם לא ימשכו כספים מהחשבון עד גיל 21

  איפה מנוהל החיסכון?

  אתם, ההורים, יכולים לבחור היכן להפקיד את החיסכון של הילדה או הילד שלכם וכן לבחור את מסלול החיסכון המועדף עליכם. את החיסכון אפשר לנהל בקופת גמל לחיסכון לילד או בתוכנית חיסכון בבנק. ישנן חברות מנהלות שונות שמציעות קופת גמל לחיסכון לילד השייכות לחברות ביטוח ופיננסים או לבתי השקעות.

  במקרה של קופת גמל חיסכון לילד, כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון במטרה להשיג תשואה שתגדיל את החיסכון של ילדיכם. אתם יכולים לבחור בין מסלולי השקעה שונים: בסיכון נמוך, בסיכון בינוני, בסיכון מוגבר,  על פי כללי ההלכה או כללי השריעה.

  אם בחרתם בתוכנית חיסכון בבנק תוכלו לבחור בין שלושה מסלולים בחיסכון עם או בלי תחנות יציאה: ריבית קבועה (לא צמודה למדד), ריבית קבועה צמודה למדד או ריבית משתנה (בהתאם לריבית הפריים).

  את ההחלטה עליכם לקבל בתוך חצי שנה מיום הלידה, בפעולה פשוטה באמצעות אתר הביטוח הלאומי. במקרה שלא תבחרו בעצמכם, הכספים יופקדו באותו גוף ומסלול שבהם מופקדים כספי החיסכון עבור הילד הקודם במשפחה. אם זהו הילד הראשון שלכם ולא בחרתם איפה תרצו לחסוך את הכסף, הביטוח הלאומי יפתח עבור ילדיכם חיסכון באופן רנדומלי באחת מקופות הגמל להשקעה לחיסכון לילד במסלול של סיכון נמוך.


  חיסכון סולידי או מנייתי?

  מה אופי החיסכון המתאים לכם ביותר? זו שאלה שחשוב לדון בה. בקופת גמל לחיסכון לילד, יש לכם אפשרות לבחור במסלול השקעה ברמות סיכון שונות. אם אתם מעדיפים יציבות גבוהה יותר יתכן שתרצו לבחור במסלול בסיכון נמוך או בינוני. אם אתם מעדיפים לשאת סיכון מסוים להפסדים שעלולים להתרחש מעת לעת ומצד שני רוצים להגדיל את הסיכוי לתשואה גבוהה יותר שייתכן ותגדיל את החיסכון, יתכן שתרצו לבחור מסלול השקעה בסיכון גבוה יותר. ניסיון העבר מראה כי ככל שטווח הזמן לחיסכון ארוך יותר – כמו במקרה של ילדים צעירים – גדל הסיכוי לתשואה גבוהה יותר במסלול השקעה בסיכון גבוה יותר. יחד עם זאת, במסלול השקעה בסיכון גבוה גובר גם הסיכון להפסדים שעלולים להתרחש מפעם לפעם.


  האם אפשר לשנות את הבחירה בחיסכון לכל ילד?

  אם בחרתם לחסוך בקופת גמל לחיסכון לילד, תוכלו להחליף בכל זמן שתרצו את מסלול ההשקעה ואף להעביר את החיסכון לקופת גמל לחיסכון לילד, המנוהלת בחברה אחרת, אך לא תוכלו להעביר את הכספים לתוכנית חיסכון בבנק.

  אם בחרתם לחסוך בבנק, לא תוכלו להעביר את החיסכון לקופת גמל לחיסכון לילד או להחליף בנק. שינוי מסלול החיסכון בבנק אפשרי רק בחלק ממסלולי הריבית, בהתאם לתנאי המסלול שבחרתם.​

  אולי יעניין אתכם:


  איך מושכים את כספי החיסכון?

  את הכספים שהצטברו בתוכנית החיסכון לכל ילד הילדים יוכלו למשוך החל מגיל 18. על הרווחים שנצברו בחיסכון מעבר לסכומים שהופקדו יש לשלם מס רווחי הון בשיעור של 25%, בניכוי עליית מדד המחירים במהלך תקופת החיסכון. מי שימתין עם משיכת הכספים עד גיל 21, יקבל מענק נוסף ובכך יגדיל את הסכום הכולל. שימו לב שמשיכת כספי החיסכון לכל ילד לפני גיל 21 מותנית באישור ההורים.

  אם הכספים נמצאים בקופת גמל לחיסכון לילד ותבחרו להשאיר אותם בקופת הגמל עד גיל הפרישה - ילדיכם יוכלו למשוך אותם כקצבה חודשית פטורה ממס רווחי הון. במילים אחרות, לא חובה למשוך את הכספים בתוכנית חיסכון לכל ילד. אפשר להמשיך את החיסכון אם אין לילדים צורך מיידי וממשי בכספים, שכן זהו אפיק חיסכון בדמי ניהול אטרקטיביים.

  במחקר של הביטוח הלאומי נמצא כי הורים במעמד סוציו-אקונומי גבוה נוטים לבחור בקופת גמל להשקעה במסלול בסיכון מוגבר - בעוד הורים במעמד סוציו-אקונומי נמוך מעדיפים לחסוך בבנק. המחקר מעריך שסכומי החיסכון של ילדים שהוריהם חסכו עבורם בקופת גמל להשקעה בסיכון מוגבר צפויים להיות גבוהים יותר מאלה של ילדים שהוריהם חסכו עבורם בתוכנית חיסכון בבנק או בקופת גמל להשקעה בסיכון נמוך.**

  בחירת הגוף המנהל את החיסכון ומסלול ההשקעה עשויה להשפיע על סכום החיסכון שיצטבר לילדיכם. חשוב ללמוד את הנושא לעומק ולבחון את כל האפשרויות בטרם קבלת ההחלטה, כדי לאפשר לילדים שלכם את נקודת ההתחלה הטובה ביותר לחיים הבוגרים.​  *הסכומים המפורטים במסמך זה נכונים לסוף שנת 2023 ועשויים להתעדכן מעת לעת בהתאם לעדכון מדד המחירים לצרכן. יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין במסמך זה לבין הוראות הדין והוראות תקנון קופת הגמל - יגברו הוראות הדין והוראת תקנון קופת הגמל.

  אין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

   אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

  ** תכנית חסכון לכל ילד: השלכות על האי שיוויון וחלופות מדיניות, הביטוח הלאומי

כלים נוספים