​​רוצה לחסוך לשיפוץ הבית, לרכישת מכונית חדשה, לטיול שחלמת עליו או לכל מטרה אחרת? חושש "לנעול" את הכסף בתוכנית חיסכון ולגלות שלא תוכל למשוך אותו כשתזדקק לו? קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון חדש שי​​אפשר לך לחסוך בדיוק למטרות אלו, מבלי לוותר על הנזילות של כ

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בעידן של אי-ודאות כלכלית יש חשיבות גדולה לחיסכון לעתיד. קופת גמל להשקעה הינה מכשיר לחיסכון פרטי, שמאפשר לך לחסוך לטובת הביטחון והרווחה הכלכלית שלך ושל משפחתך. קופה זו אינה מחייבת אותך "לנעול" את כספיך לפרק זמן כלשהו, ומאפשרת לך ליהנות מחיסכון נזיל הניתן למשיכה בכל עת.

 • ​​​​​חיסכון הוני חדש

  קופת הגמל להשקעה הינה מכשיר חיסכון בעל יתרונות רבים:

  נזילות

  אפשרות למשיכת הכספים תוך ארבעה ימי עסקים ללא "קנסות" פירעון מוקדם ורק עם תשלום מס רווח הון, כמקובל בכל אפיקי החיסכון, על הרווחים שהצטברו בקופה.

  מבחר מסלולי השקעה

  בקופת הגמל להשקעה מבחר מסלולי השקעה אשר עשויים לשאת תשואה בתקופה בה הפקדונות אינם מהווים מקור לתשואה גבוהה. באפשרותך לבחור מסלול השקעה בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון. בחירת המסלול יכולה להיעשות גם על סמך ייעוד הכספים ומשך הזמן שהוקצב לחיסכון. 

  דחיית מס

  בשונה מהשקעה בקרנות ובתיקי ניירות ערך, בקופת גמל להשקעה המעבר בין מסלולים אינו נחשב "אירוע מס" ותשלום המס נגבה רק במשיכת הכספים בסוף התקופה. לכן, השאת התשואה הינה על כל הסכום שנצבר, שאיננו פוחת מתשלום המס בכל מעבר מסלול. לעובדה זו ערך כלכלי רב.

  בחירת אופן ההפקדה

  אפשרות להפקדות שוטפות או הפקדות חד-פעמיות בהתאם לבחירתך, עד לתקרה של 70,000 ₪ בשנה (הסכום צמוד למדד. נכון לשנת 2024, תקרת ההפקדה עומדת על  79,005 ₪ לאדם לשנה).

  אופציה להגדלת הקצבה לאחר הפרישה

  במידה והגעת לגיל 60 ולא משכת את מלוא כספי החיסכון, תמיד תוכל לייעד את היתרה להגדלת קצבת הזיקנה שלך. במקרה זה תיהנה גם מקצבה פטורה ממס וגם מפטור מתשלום מס רווח הון.

   הצטרף online לקופת גמל להשקעה והתחל לחסוך לכל מטרה.​


כלים נוספים

הצטרפות לקופת גמל להשקעה

צור קשר