אחד מבין עשרת מסלולי ההשקעה המתמחים העומדים לבחירה בהראל קופת גמל, בנוסף למודל ההשקעה לפי גיל. מסלול זה מפוקח הלכתית מטעם הבד"צ של העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון, ובו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית באמצעות מניות ואג"ח ממשלתיות (מספר אוצר 1524).

  • מסלול בפיקוח הלכתי מטעם בד"צ העדה החרדית ירושלים
  • מדיניות השקעה דינמית

תשואות הראל גמל מסלול הלכה (1524) (נכון לתאריך 30/04/2022) לתשואות כל המסלולים

  • -3.56% תשואה מתחילת שנת 2022
  • 3.62% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
  • 4.75% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
  • 4.59% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
  • 6.01 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

כלים נוספים