הראל פנסיה הינה קרן פנסיה חדשה מקיפה, המעניקה לך פנסיית זקנה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרה פטירה. 

קרן הפנסיה מאפשרת לך לבחור את אפיק ההשקעה בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון, מבין שבעה אפיקי השקעה הקיימים בקרן (הבחירה באפיקים הכלליים תתאפשר רק למבוטח שהיתה לו יתרה באפיק הכללי ביום ה- 31.12.2015).

 • אפיקי השקעה ברמות סיכון שונות ובהתאם לגיל החוסך
 • תשואות בולטות לאורך זמן
 • אפיק השקעה "כהלכה"
 • תנאי תוכנית טובים במיוחד
 • מסלולי ביטוח והסדרי ביטוח לבחירה בהתאמה אישית
 • קרן פנסיה גדולה ויציבה

הראל פנסיה - גילעד כללי

סגור למצטרפים חדשים החל מחודש ינואר 2016 . הבחירה באפיק זה תתאפשר רק למבוטח שהייתה יתרה בחשבונו בקרן הפנסיה באפיק זה, ביום 31.12.2015.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -3.83% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 2.77% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.27% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.03% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.67 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - מנוף כללי

סגור למצטרפים חדשים החל מחודש ינואר 2016. הבחירה באפיק זה תתאפשר רק למבוטח שהייתה לו יתרה בחשבונו בקרן הפנסיה באפיק זה, ביום 31.12.2015.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -3.87% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 2.6% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.19% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.04% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.71 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - שקלי טווח קצר

אפיק השקעה זה מיועד לחוסך לפנסיה המעוניין להשקיע במסלול השקעה סולידי.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • 0.26% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 1.03% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 1.49% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - הלכה

הראל פנסיה - מסלול הלכה הוא אפיק השקעה המיועד לחוסך לפנסיה, המעוניין בהשקעה המפוקחת על-ידי ועד הפיקוח ההלכתי לפיננסים ותשמישי קדושה שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה (גלאט הון).

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -1.54% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 4.55% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.39% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.3% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.45 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - מניות

אפיק השקעה זה מיועד לחוסך לפנסיה המעוניין בהשקעה במניות.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -7.24% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 1.96% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.19% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.32% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 9.17 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות

אפיק השקעה זה מיועד לחוסך לפנסיה המעוניין בהשקעה סולידית.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • 0.46% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 3.51% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.74% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.54% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 2.1 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - מסלול השקעה לגילאי 60 ומעלה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 60 ומעלה, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -2.41% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 2.43% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.56% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה – מסלול השקעה לגילאי 50 עד 60

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 50 עד 60, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -3.88% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 2.25% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.65% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה - מסלול השקעה לגילאי 50 ומטה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 50 ומטה, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -4.93% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 1.93% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.67% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button