שאלות נפוצות:

  • ​אם אתה מעוניין לקבל קצבה מקרן הפנסיה, הנך מתבקש למלא טופס 101 במסגרת הגשת הבקשה ובצירוף מסמכים נוספים נדרשים.
  • את הטופס צריך למלא לקראת כל תחילת שנת מס, אם קיבלת מאתנו הודעה שעליך למלא את הטופס.
  • בנוסף, במידה ובמהלך שנת המס חל שינוי בפרטיך האישיים (כתובת, מצב משפחתי, סטטוס הכנסות וכו') או שברצונך לקבל פטור/ זיכוי/ הטבת מס מיוחדת, עליך למלא את הטופס.

 • אם ביקשנו ממך למלא את הטופס ולא קיבלנו אותו ממך, ייתכן ונאלץ לנכות מקצבתך מס בשיעור מירבי.​

 • באפשרותך למלא טופס 101 דיגיטלי באופן קל ונוח:

  • עבור המוצרים הבאים: הראל פנסיה, הראל כללית, עתידית קופת פנסיה והראל ביטוח יש להיכנס לקישור הבא: www.harel-net.co.il/101.
  • עבור קרן הפנסיה ה.ע.ל יש להיכנס לקישור הבא: https://harel.net.hilan.co.il.​

  אם אין באפשרותך למלא את הטופס באופן דיגיטלי אפשר למלא אותו באופן ידני על גבי הטופס שיישלח אליך בדואר או באמצעות הורדת הטופס ישירות מהאתר.

 • ​​במערכת ה-101 הדיגיטלית, עליך לבחור בשנת המס הרלוונטית. אם מדובר בטופס ידני, עליך לציין את שנת המס על גבי הטופס. ​

 • ​במערכת ה-101 הדיגיטלית, פרטי המעסיק כבר קיימים.

  בטופס הידני, עליך למלא את פרטי המעסיק בהתאם לגורם המשלם או שעתיד לשלם לך את הקצבה:​

  • הראל פנסיה/ הראל כללית – תיק ניכויים מס' 936300367
  • עתידית קופת פנסיה – תיק ניכויים מס' 936301167
  • קרן הפנסיה ה.ע.ל – תיק ניכויים מס' 936005511
  • הראל חברה לביטוח בע"מ – תיק ניכויים מס' 930006101​​