הראל פנסיה

הראל פנסיה הינה קרן פנסיה חדשה מקיפה, המעניקה לך פנסיית זקנה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרה פטירה. קרן הפנסיה מאפשרת לך לבחור את אפיק ההשקעה בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון, מבין שבעה אפיקי השקעה הקיימים בקרן (הבחירה באפיקים הכלליים תתאפשר רק למבוטח שהיתה לו יתרה באפיק הכללי ביום ה- 31.12.2015).

מסלולי ההשקעה לבחירתך:
button

עתידית קופת פנסיה

עתידית קופת פנסיה הינה קרן פנסיה מאוזנת אקטוארית, אשר אינה מקבלת עמיתים חדשים החל ממרץ 1995. הקרן זכאית להשקיע חלק מנכסיה באג"ח מיועדות.

button

הראל פנסיה כללית

הראל פנסיה כללית הינה קרן פנסיה חדשה משלימה, המעניקה לך פנסיית זיקנה מגיל פרישה לכל ימי חייך. בנוסף, באפשרותך לבחור כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה לפני גיל הפרישה המתאים למצבך המשפחתי ולרצונותיך.

מסלולי ההשקעה לבחירתך:
button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף

​החל מה-1 בינואר 2016, בוטל רישיונה של חברת מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ לניהול קופות גמל, והחברה פורקה וחוסלה בעקבות מיזוגה עם חברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.

להודעה על המיזוג >