עתידית קופת פנסיה

עתידית קופת פנסיה הינה קרן פנסיה מאוזנת אקטוארית, אשר אינה מקבלת עמיתים חדשים החל ממרץ 1995. הקרן זכאית להשקיע חלק מנכסיה באג"ח מיועדות.

button

הראל פנסיה

הראל פנסיה הינה קרן פנסיה חדשה מקיפה, המעניקה לך פנסיית זיקנה, פנסיית נכות לאובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים למקרה פטירה. מסלולי השקעה לעמיתים - קרן הפנסיה מאפשרת לך לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון, מבין שבעה מסלולי השקעה הקיימים בקרן (כאשר הבחירה במסלולים הכלליים תתאפשר רק לעמית שהייתה לו יתרה במסלול הכללי ביום ה- 31.12.2015). מסלולי השקעה למקבלי קצבה - קרן הפנסיה מאפשרת לך כמקבל קצבה לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לרצונותיך, מבין שני מסלולי השקעה הקיימים למקבלי קצבה. תשומת לבך כי רק מסלול בסיסי למקבלי קצבה ומסלול הלכה למקבלי קצבה פתוחים למקבלי קצבה חדשים.

מסלולי ההשקעה לבחירתך:
button

הראל פנסיה כללית

הראל פנסיה כללית הינה קרן פנסיה חדשה משלימה, המעניקה לך פנסיית זיקנה מגיל פרישה לכל ימי חייך. בנוסף, באפשרותך לבחור כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה לפני גיל הפרישה המתאים למצבך המשפחתי ולרצונותיך.

מסלולי ההשקעה לבחירתך:
button

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף

​החל מה-1 בינואר 2016, בוטל רישיונה של חברת מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ לניהול קופות גמל, והחברה פורקה וחוסלה בעקבות מיזוגה עם חברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.

להודעה על המיזוג >