>

כלים ומחשבונים - קרנות פנסיה

העמדנו לרשותך כלים ומחשבונים שיסייעו לך לקבל נתונים על המוצרים הפנסיונים שברשותך: מחשבון קידוד קרנות פנסיה יאפשר לך לצפות בקידוד המוצרים הפנסיוניים שברשותך, ומחשבון פנסיה יאפשר לך לצפות בתחזית לתוכנית הפנסיונית שלך.

שאלות נפוצות - קרנות פנסיה

יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך. העמדנו לרשותך מבחר תשובות לשאלות נפוצות, שיסייעו לך בהתמצאות בתחום הפנסיה.

הודעה על שינוי מודל השקעות תלוי גיל בקרנות הראל פנסיה והראל פנסיה כללית

ביום ה-1 בינואר 2020 השתנה מודל מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרנות הראל פנסיה והראל פנסיה כללית (להלן: "קרן הפנסיה"), כך שבמקום מסלולים המיועדים לעמיתים שתאריך לידתם הינו בטווח של 10 שנים, יופעלו מסלולי ההשקעה בהם מדיניות ההשקעה תיקבע בהתאם לגילם של העמיתים

המדריך לקרן פנסיה לעצמאים

החוק אומר שחובה להפקיד כסף עבור הפנסיה. באמת. החל מינואר 2017, על פי החוק, חייבים עצמאיים להפקיד כספים לאחד משלושת סוגי החיסכון הפנסיוני: קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון או פוליסת תגמולים לעצמאיים. אם בחרת להפקיד בקרן פנסיה, זהו מדריך קצר עבורך

מדריך החיסכון הפנסיוני

​במדריך זה נסביר בקצרה על תחום החיסכון הפנסיוני ונצביע על סוגיות חשובות שכדאי להתייחס אליהן כדי להגדיל את רווחיות החיסכון הפנסיוני.

המדריך לקרנות פנסיה

​במדריך זה נסביר בקצרה על תחום קרנות הפנסיה ונצביע על סוגיות חשובות שעל החוסך להתייחס אליהן, כדי לבחור בקרן המתאימה לצרכיו הייחודיים וכדי להגדיל את רווחיות החיסכון.

מיזוג קרן הראל מנוף פנסיה לקרן הראל גילעד פנסיה

על-פי דרישת אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ביום 1.1.2016 מוזגה קרן הפנסיה הראל מנוף פנסיה, אשר נוהלה על-ידי מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ לקרן הפנסיה הראל גילעד פנסיה, המנוהלת על-ידי הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כל עמיתי ונכסי הראל מנוף פנסיה הועברו להראל גילעד פנסיה, אשר נקראת לאחר המיזוג הראל פנסיה.

בדיקת זכאות לכספי פנסיה בחשבון של עמית שנפטר

בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה, במקרה של אירוע פטירה, הזכאים הראשונים לקבלת פנסיית שאירים חודשית מקרן הפנסיה או למשיכת היתרה שנצברה לזכות המבוטח (במקרה שפנסיית השאירים הנה מתחת לסכום המינימום שנקבע בתקנון) הינם שאירי המבוטח. היעזר במדריך הבא כדי ללמוד על בדיקת זכאותך לכספי פנסיה בחשבון של עמית שנפטר.

דף מידע למבוטח בנושא הליך איחוד חשבונות

במהלך חודש יולי 2016 נשלח אליך מכתב המודיע לך על תהליך איחוד חשבונות שעתיד להתבצע בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005 (להלן: "חוק קופות הגמל"). המכתב שנשלח אליך הינו השלב הראשון בתהליך, שמטרתו איתור כל החשבונות הפעילים/ לא פעילים שברשותך בקרנות הפנסיה השונות.

מיזוג הראל גמל והשתלמות בע"מ להראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ - הודעה מתאריך 1.10.2016

בהתאם לאישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ביום 1.10.2016 מוזגה חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ לחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כל עמיתי ונכסי הראל גמל והשתלמות בע"מ ינוהלו בחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, אשר נקראת לאחר המיזוג הראל פנסיה וגמל בע"מ.

העברת דמי גמולים לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ

המועד האחרון להפקדת התשלומים בחשבון קרן הפנסיה / קופת הגמל / קרן ההשתלמות הוא ה- 15 לחודש. בעמוד זה מפורטות ההנחיות להפקדת התשלומים באמצעות העברה בנקאית או באמצעות משלוח המחאה בדואר.

ביטוח משנה בקרנות הפנסיה

ביטוח משנה הוא ביטוח שרוכשת קרן הפנסיה ממבטח נוסף, כדי להבטיח שגם במצבים קיצוניים, כמו קטסטרופות ואירועים רבי נפגעים, תוכל הקרן לקבל פיצוי ביטוחי ולשלמו לעמיתים המבוטחים בקרן ו/או לשאיריהם. גם קרנות הפנסיה של הראל מבוטחות באמצעות מבטחי משנה. במאמר הבא תוכל ללמוד עוד על ביטוח המשנה בקרנות הפנסיה של הראל.

מדריך למועמד לקבלת קצבת זיקנה

בהגיעך לגיל הפנסיה, הנך זכאי להתחיל לקבל פנסיית זיקנה מקרן הפנסיה שלך. לשם כך תתבקש לבחור בתוכנית הפרישה הרצויה, בהתאם לנתוניך האישיים ולהעדפותיך. במדריך זה תמצא הנחיות לבחירת תוכנית הפרישה ותשובות לשאלות נפוצות בנושא.

מסלולי הביטוח החדשים

אנו, בהראל, מציעים מבחר מסלולי ביטוח חדשים במהדורת העדכנית של תקנון הקרן. במדריך זה ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות בנושא זה.

השלכות למשיכה וניוד של כספים מקרן הפנסיה

אם הנך מעוניין למשוך ו/או לנייד כספים מקרן פנסיה, חשוב שתכיר את ההשלכות לכך. ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות בנושא זה.

כיסויים ביטוחיים בקופות גמל - הוראת שעה (נגיף הקורונה החדש)

לאור המצב במשק פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, שנכנסו לתוקף ביוני 2020. במדריך זה יוצגו התקנות שנקבעו

הנחיות תשלום עבור מעסיקי משק בית

מה חשוב לדעת: דוח הפנסיה השנתי

חוסכים בקרן פנסיה וזקוקים לכסף היום?

הפקידו, הפקידו! הטבות סוף שנה לעצמאים בחיסכון פנסיוני

יוצאים לפנסיה? כל הטיפים שינעימו לכם את הפרישה

יוצאים לפנסיה? כל הטיפים שינעימו לכם את הפרישה

אפיק השקעה מובטח תשואה

​​באוקטובר 2022 נכנס לתוקף מנגנון שהחליף את המנגנון שהיה קיים עד אז (דהיינו, אגרות חוב מיועדות בשיעור של כ- 30% מנכסי הקרנות) להבטחת תשואה, העושה שימוש באיגרות החוב הממשלתיות מיועדות. המנגנון שנכנס מתבסס על השלמת תשואת יעד מצטברת. השקעת הכספים לגביהם ניתנת הבטחת תשואה יושקעו במסלול ההשקעה הגדול ביותר בקרן והמדינה תעמיד הפרשים במקרה שתשואת הנכסים תהיה נמוכה מתשואת היעד שנקבעה. במקרה שהתשואה שתושג תהיה גבוהה מתשואת היעד, ההפרש יועבר לקרן ייעודית בהתאם להוראות הדין.

שאלות נפוצות בנושא טופס 101

יש לך שאלה בנוגע לטופס 101? אנחנו כאן בשבילך. העמדנו לרשותך מבחר תשובות לשאלות נפוצות שיסייעו לך בעת מילוי הטופס.

עלות שנתית צפויה לחוסכים במוצרי חיסכון ארוך טווח

איך להיערך לפרישה מקרן פנסיה

הטיפים שיהפכו את תקופת הפנסיה לנהדרת

​היציאה לפנסיה היא ללא ספק אחד האירועים המשמעותיים שנחווה. עבור מי שהתרגלו לקום כל בוקר לעבודה, זוהי תחילתה של תקופה שונה לגמרי ואין שום סיבה שהיא לא תהיה מהנה ומאתגרת. איך אפשר למלא את הזמן שהתפנה? הנה כמה טיפים.