הראל פנסיה כללית הינה קרן פנסיה חדשה משלימה, המעניקה לך פנסיית זיקנה מגיל פרישה לכל ימי חייך.
בנוסף, באפשרותך לבחור כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה לפני גיל הפרישה המתאים למצבך המשפחתי ולרצונותיך.

 • ללא השקעה באג"ח מיועדות
 • תשואות בולטות לאורך זמן
 • תנאי תוכנית טובים במיוחד
 • מסלולי ביטוח והסדרי ביטוח לבחירה בהתאמה אישית

הראל פנסיה כללית - מודל השקעות תלוי גיל- ילידי שנות ה- 80

אחד מבין חמישה אפיקי השקעה הקיימים במסגרת מודל השקעות תלוי גיל שבקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיקי ההשקעה במסגרת המודל בעלי מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגיל החוסכים. אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של המבוטח ישתנה באופן אוטומטי לפי גילו. מבוטח חדש שיצטרף להראל פנסיה כללית החל מיום 1 בינואר 2016 ולא יבחר אפיק השקעה אחר, יצורף באופן אוטומטי למודל זה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2019)
 • 8.96% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.86% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.25% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מודל השקעות תלוי גיל - ילידי שנות ה- 50

אחד מבין חמישה אפיקי השקעה הקיימים במסגרת מודל השקעות תלוי גיל שבקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיקי ההשקעה במסגרת המודל בעלי מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגיל החוסכים. אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של המבוטח ישתנה באופן אוטומטי לפי גילו. מבוטח חדש שיצטרף להראל פנסיה כללית החל מיום 1 בינואר 2016 ולא יבחר אפיק השקעה אחר, יצורף באופן אוטומטי למודל זה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2019)
 • 6.69% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 4.16% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.74% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול כללי

אחד מבין שני אפיקי השקעה הקיימים בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיק זה סגור למצטרפים חדשים החל מחודש ינואר 2016. הבחירה באפיק זה תתאפשר רק למבוטח שבחשבונו בקרן הפנסיה שבאפיק השקעה זה, היתה יתרה ב- 31.12.2015.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2019)
 • 8.11% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 4.44% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.45% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.69% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.65 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מודל השקעות תלוי גיל- ילידי שנות ה- 70

אחד מבין חמישה אפיקי השקעה הקיימים במסגרת מודל השקעות תלוי גיל שבקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיקי ההשקעה במסגרת המודל בעלי מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגיל החוסכים. אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של המבוטח ישתנה באופן אוטומטי לפי גילו. מבוטח חדש שיצטרף להראל פנסיה החל מיום 1 בינואר 2016 ולא יבחר אפיק השקעה אחר, יצורף באופן אוטומטי למודל זה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2019)
 • 8.94% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.8% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.07% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מודל השקעות תלוי גיל - ילידי שנות ה-60

אחד מבין חמישה אפיקי השקעה הקיימים במסגרת מודל השקעות תלוי גיל שבקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיקי ההשקעה במסגרת המודל בעלי מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגיל החוסכים. אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של המבוטח ישתנה באופן אוטומטי לפי גילו. מבוטח חדש שיצטרף להראל פנסיה כללית החל מיום 1 בינואר 2016 ולא יבחר אפיק השקעה אחר, יצורף באופן אוטומטי למודל זה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2019)
 • 7.98% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 4.04% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.47% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מודל השקעות תלוי גיל - ילידי שנות ה-90

אחד מבין חמישה אפיקי השקעה הקיימים במסגרת מודל השקעות תלוי גיל שבקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיקי ההשקעה במסגרת המודל בעלי מדיניות השקעה וסיכון התואמים לגיל החוסכים. אופן ניהול החיסכון הפנסיוני של המבוטח ישתנה באופן אוטומטי לפי גילו. מבוטח חדש שיצטרף להראל פנסיה החל מיום 1 בינואר 2016 ולא יבחר אפיק השקעה אחר, יצורף באופן אוטומטי למודל זה.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/07/2019)
 • 9.08% תשואה מתחילת שנת 2019
 • 3.79% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.08% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button