הראל פנסיה כללית הינה קרן פנסיה חדשה משלימה, המעניקה לך פנסיית זיקנה מגיל פרישה לכל ימי חייך.
בנוסף, באפשרותך לבחור כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה לפני גיל הפרישה המתאים למצבך המשפחתי ולרצונותיך.
מסלולי השקעה לעמיתים
קרן הפנסיה מאפשרת לך לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לרצונותיך ולציפיותיך משוק ההון, מבין ארבעה מסלולי השקעה הקיימים בקרן (הבחירה במסלול הכללי תתאפשר רק לעמית שהייתה לו יתרה במסלול הכללי ביום ה- 31.12.2015).
מסלולי השקעה למקבלי קצבה
קרן הפנסיה מאפשרת לך כמקבל קצבה לבחור את מסלול ההשקעה בהתאם לרצונותיך, מבין שני מסלולי השקעה הקיימים למקבלי קצבה.
תשומת לבך כי רק מסלול בסיסי למקבלי קצבה פתוח למקבלי קצבה חדשים.

 • ללא השקעה באג"ח מיועדות
 • תשואות בולטות לאורך זמן
 • תנאי תוכנית טובים במיוחד
 • מסלולי ביטוח והסדרי ביטוח לבחירה בהתאמה אישית

הראל פנסיה כללית - מסלול השקעה לגילאי 50 ומטה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 50 ומטה, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/08/2020)
 • -0.83% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 3.64% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.04% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית – מסלול השקעה לגילאי 60 ומעלה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 60 ומעלה, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/08/2020)
 • -0.13% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 2.49% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.12% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול השקעה לגילאי 50 עד 60

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 50 עד 60, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/08/2020)
 • -0.73% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 3.09% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.58% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול כללי

אחד מבין שני אפיקי השקעה הקיימים בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיק זה סגור למצטרפים חדשים החל מחודש ינואר 2016. הבחירה באפיק זה תתאפשר רק למבוטח שבחשבונו בקרן הפנסיה שבאפיק השקעה זה, היתה יתרה ב- 31.12.2015.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/08/2020)
 • -0.39% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 3.73% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.39% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.51% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.33 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מניות

​אחד מבין שישה מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית – שקלי טווח קצר

אחד מבין שישה מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית.

תשואות המסלול:
 • - תשואה מתחילת שנת
 • - תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

​אחד מבין שני אפיקי ההשקעה הקיימים למקבלי קצבה, אפיק זה הינו פתוח למקבלי קצבה חדשים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/08/2020)
 • -0.97% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 2.67% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים

אחד מבין שני אפיקי ההשקעה הקיימים למקבלי קצבה, אפיק זה הינו סגור למקבלי קצבה חדשים.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/08/2020)
 • 2.81% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 5.63% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 5.35% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.93% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 5.01 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button