הראל פנסיה כללית הינה קרן פנסיה חדשה משלימה, המעניקה לך פנסיית זיקנה מגיל פרישה לכל ימי חייך.
בנוסף, באפשרותך לבחור כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה לפני גיל הפרישה המתאים למצבך המשפחתי ולרצונותיך.

 • ללא השקעה באג"ח מיועדות
 • תשואות בולטות לאורך זמן
 • תנאי תוכנית טובים במיוחד
 • מסלולי ביטוח והסדרי ביטוח לבחירה בהתאמה אישית

הראל פנסיה כללית - מסלול כללי

אחד מבין שני אפיקי השקעה הקיימים בקרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. אפיק זה סגור למצטרפים חדשים החל מחודש ינואר 2016. הבחירה באפיק זה תתאפשר רק למבוטח שבחשבונו בקרן הפנסיה שבאפיק השקעה זה, היתה יתרה ב- 31.12.2015.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -4.54% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 1.99% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 3.38% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 3.03% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.4 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית – מסלול השקעה לגילאי 60 ומעלה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 60 ומעלה, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -2.89% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 1.79% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.53% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול השקעה לגילאי 50 עד 60

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 50 עד 60, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -4.86% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 1.21% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.42% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button

הראל פנסיה כללית - מסלול השקעה לגילאי 50 ומטה

אחד משלושת מסלולי ההשקעה תלויי הגיל של קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית. זהו מסלול ברירת המחדל לעמיתים בגילאי 50 ומטה, שהצטרפו לקרן אך לא בחרו במסלול השקעה אחר.

תשואות המסלול: (נכון לתאריך 31/05/2020)
 • -5.9% תשואה מתחילת שנת 2020
 • 0.95% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 2.6% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • - תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • - סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
button