>

הנחיות להעברת דמי גמולים

 

להזכירך, המועד האחרון להפקדת התשלומים בחשבון קרן הפנסיה / קופת הגמל / קרן ההשתלמות הוא ה- 15 לחודש.
תשלומים שיועברו לכתובת שונה מהמפורט מטה ויופקדו בהראל פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת") לאחר ה-15 לחודש, יראו בהם כתשלומים שהועברו באיחור.
בהתאם להוראות, החברה המנהלת תפעל לגביית ריבית פיגורים או תשואה, הגבוהה מבניהן, בגין תשלומים שהועברו לקרן הפנסיה / קופת הגמל / קרן ההשתלמות באיחור.

 • ​קבלת המחאות בחברה המנהלת

  המחאה שתתקבל ביום עסקים עד השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך שבו התקבלה (המחאה שתתקבל בחברה המנהלת ביום שאינו יום עסקים או ביום עסקים לאחר השעה 12 בצהריים תקבל את יום הערך של יום העסקים הסמוך ליום שבו התקבלה).

  כתובת להעברת המחאה

  • הראל פנסיה וגמל בע"מ, מחלקת גבייה קרנות פנסיה, ת"ד 1999, רמת גן מיקוד 5211802
  • הראל פנסיה וגמל בע"מ, מחלקת גבייה קופות גמל וקרנות השתלמות, ת"ד 1963 רמת גן מיקוד 5211802

  פרטי חשבון בנק להעברה בנקאית

  • קרן הפנסיה הראל פנסיה - מספר חשבון 496785,  בנק הפועלים (12), סניף 600
  • קרן הפנסיה הראל פנסיה כללית - מספר חשבון 444998, בנק הפועלים (12), סניף 600
  • קרן הפנסיה עתידית קופת פנסיה - מספר חשבון 676866, בנק פועלים (12), סניף 600
  • הראל קופת גמל – מספר חשבון 210200/62, בנק לאומי (10), סניף 800
  • הראל קרן השתלמות – מספר חשבון 214867/86, בנק לאומי (10), סניף 800
  • קרן חסכון לצבא קבע – מספר חשבון 299368/31, בנק לאומי (10), סניף 800

כלים נוספים