>

מהו טופס 101?

 

​​​טופס 101 הוא טופס המאפשר למקבלי פנסיית זקנה, נכות או שאירים לקבל הקלות, הטבות מס וזיכויים, וזאת בהתאם להנחיות רשות המיסים.​ 

שאלות נפוצות:

  • אם אתה מעוניין לקבל קצבה מקרן הפנסיה, הנך מתבקש למלא טופס 101 במסגרת הגשת הבקשה ובצירוף מסמכים נוספים נדרשים.

  • את הטופס צריך למלא לקראת כל תחילת שנת מס, אם קיבלת מאתנו הודעה שעליך למלא את הטופס.

  • בנוסף, במידה ובמהלך שנת המס חל שינוי בפרטיך האישיים (כתובת, מצב משפחתי, סטטוס הכנסות וכו') או שברצונך לקבל פטור / זיכוי / הטבת מס מיוחדת, עליך למלא את הטופס.

  • אם ביקשנו ממך למלא את הטופס ולא קיבלנו אותו ממך, ייתכן וני​אלץ לנכות מקצבתך מס בשיעור מירבי.​​​

 • באפשרותך למלא טופס 101 דיגיטלי באופן קל ונוח:

  • עבור המוצרים הבאים: הראל פנסיה, הראל כללית, עתידית קופת פנסיה והראל ביטוח יש להיכנס לקישור הבא: www.harel-net.co.il/101.

  אם אין באפשרותך למלא את הטופס באופן דיגיטלי אפשר למלא אותו באופן ידני את הטופס שיישלח אליך בדואר או באמצעות הורדת הטופס ישירות מהאתר.

  במערכת ה-101 הדיגיטלית, אין צורך לשלוח אלינו את הטופס משום שהוא עובר באופן אוטומטי להמשך טיפולנו.

  אם מדובר בטופס ידני, באפשרותך לשלוח אלינו באחד מהאמצעים הבאים:

  באמצעות המייל:

  באמצעות הפקס:

  • הראל פנסיה + הראל כללית – 03-7348047
  • עתידית – 03-7348047
  • קרן הפנסיה ה.ע.ל - 03-7348026
  • הראל ביטוח – 03-7348870


 • במערכת ה-101 הדיגיטלית, עליך לבחור בשנת המס הרלוונטית.

  אם מדובר בטופס ידני, עליך לציין את שנת המס על גבי הטופס.

 • במערכת ה-101 הדיגיטלית, פרטי המעסיק כבר קיימים.

  בטופס הידני, עליך למלא את פרטי המעסיק בהתאם לגורם המשלם או שעתיד לשלם לך את הקצבה:

  • הראל פנסיה / הראל כללית – תיק ניכויים מס' 936300367

  • עתידית קופת פנסיה – תיק ניכויים מס' 936301167

  • קרן הפנסיה ה.ע.ל – תיק ניכויים מס' 936005511

  • הראל חברה לביטוח בע"מ – תיק ניכויים מס' 930006101

 • ​הסעיף מתייחס לקצבה שמושלמת מאיתנו.

  בסעיף זה, עליך לסמן "קצבה".

 • הסעיף מתייחס להכנסות נוספות מעבר לקצבה המשולמת מאיתנו.

  עליך לציין כל הכנסה למעט:

  • קצבת זקנה מביטוח לאומי
  • קצבת נכות כללית מביטוח לאומי
  • קצבת שאירים או תלויים מביטוח לאומי
  • קצבה ממשרד הביטחון לנכה צה"ל
  • קצבה ממשרד הביטחון להורים שכולים
  • קצבה לנכי מלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים
  • קצבת ניידות המשולמת מביטוח לאומי

  קצבאות אלו אינן נחשבות כ"הכנסה נוספת" ואין צורך לציין אותן בסעיף זה.

  אם ציינת שיש לך הכנסות נוספות, עליך לצרף תיאום מס ממס הכנסה.

 • הנחיות מס הכנסה משתנות מעת לעת ולכן במידה ושלחנו לך הודעה שעליך למלא טופס 101, נבקש למלא ולשלוח אלינו בהקדם

 • במערכת ה-101 הדיגיטלית, נבקש ממך לחתום בסיום.

  בטופס הידני אכן יש לחתום ולציין תאריך. לא נוכל לקבל טופס ללא חתימה וציון תאריך.

 • כן כמובן, עם קבלת הטופס נעדכן אותך בהודעה ונטפל בו בתשומת לב.

  גם בעת סיום הטיפול, נשלח לך הודעת עדכון מסודרת.

  ככל ונדרשת השלמת מידע או קבלת מסמכים נוספים, אנו נשלח לך הודעה.

  חשוב לשים ל​ב, כי ככל ולא נקבל את הטופס כנדרש ייתכן וניאלץ לנכות מקצבתך מס בשיעור מירבי.

 • אם הצהרת על הכנסה נוספת מעבר להכנסה המשולמת מאיתנו, והכנסה זו נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2024 הסכום עומד על סך 7,521 ₪) נבקש למלא טופס ב.ל 644 (טופס הצהרה על הכנסתך אצל המעסיק העיקרי). ניתן להוריד את הטופס מאתר ביטוח לאומי. ​​


  מי הזכאים לפטור מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות?

  1. עקרות בית – אישה הנשואה לתושב ישראל, שאינה עובדת שכירה, ואינה עובדת עצמאית, ואינה נמצאת בחופשה ללא תשלום (חל"ת) – נדרשת להמציא טופס ב.ל 619 (הצהרה לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי בריאות מהפנסיה/ אובדן כושר עבודה. ניתן להוריד את הטופס מאתר ביטוח לאומי).
  2. מקבלי קצבת נכות כללית לצמיתות מהמוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% לפחות, או מקבלי קצבת נכות כללית זמנית בשיעור של 75% לתקופה של לפחות 12 חודשים – יש לצרף את האישור על הזכאות לפטור שנשלח אליך מהמוסד לביטוח לאומי.
  3. מקבלי קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100% - יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי.
  4. אישה הזכאית לקצבת שאירים או תלויים מהמוסד לביטוח לאומי – יש לצרף אישור מהמוסד לביטוח לאומי.


  ​הערה – מגיל הפרישה ואילך – לא חלה יותר חובת תשלום דמי ביטוח וללא קשר לעיסוקו ו/או הכנסתו של המבוטח.

  חשוב לדעת שאם המידע שמסרת אינו תואם את המידע שנמצא במוסד לביטוח לאומי, הביטוח הלאומי יחייב אותך בדמי ביטוח.

  ​​


  [1] גיל הפרישה הינו בהתאם לחוק גיל פרישה,תשס"ד-2004 בהתאם לחוק,גיל הפרישה של נשים צפוי לעלות בהדרגתיות בשנים הקרובות לגיל 65.

  *יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור לעיל לבין הוראות הדין יגברו האחרונות.

  **אין באמור כדי להוות ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​

כלים נוספים