>

הודעה על מיזוג חברות מנהלות

 

בהתאם לאישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ביום 1.10.2016 מוזגה חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ לחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כל עמיתי ונכסי הראל גמל והשתלמות בע"מ ינוהלו בחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, אשר נקראת לאחר המיזוג הראל פנסיה וגמל בע"מ.

 • בהתאם לכך, הקופות שלהלן הועברו לניהול החברה הממוזגת:

  1. קופת הגמל הראל קופת גמל (מס' אישור מ"ה 101)
  2. קרן ההשתלמות הראל קרן השתלמות (מס' אישור מ"ה 154)
  3. הקופה המרכזית לפיצויים הראל מרכזית לפיצויים (מס' אישור מ"ה 155)
  4. הקופה המרכזית לפיצויים הראל פרופיל אישי למעסיק (מס' אישור מ"ה 820)
  5. הקופה המרכזית לפנסיה תקציבית הראל קופה לפנסיה תקציבית (מס' אישור מ"ה 1296) 
  6. קופת הגמל לדמי מחלה הראל דקל - קופת גמל לדמי מחלה (מס' אישור מ"ה 857)
  7. הראל גמל IRA (מס' אישור מ"ה 8758)
  8. הראל השתלמות IRA (מס' אישור מ"ה 8760)

  לתשומת לבך:

  • בכפוף להוראות הדין, כל עמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים בקופת הגמל / קרן ההשתלמות לכל קופת גמל / קרן השתלמות אחרת שיבחר.
  • בכפוף להוראות תקנוני קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, זכויות ותנאי העמיתים לא ייפגעו כתוצאה מהשינוי עצמו, אולם, בכפוף להוראות הדין, רשאית הראל פנסיה וגמל בע"מ לבצע לאחר המיזוג שינויים בתקנוני קופות הגמל / קרנות ההשתלמות.


   

  להלן פרטי הראל פנסיה וגמל בע"מ, ח.פ. 512267592:

  בית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת-גן 5211802
  2735* (*הראל)
  03-7348483
   www.harel-group.co.il
  כתובת דואר אלקטרוני לפניות: harelgs@harel-ins.co.il  

  החל מה-1 באוקטובר 2016, בוטל רישיונה של חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ לניהול קופות גמל והחברה פורקה וחוסלה בעקבות מיזוגה עם חברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.

כלים נוספים