מהם מסלולי הביטוח הפתוחים להצטרפות כעת?

 

אנו, בהראל, מציעים מבחר מסלולי ביטוח חדשים במהדורת העדכנית של תקנון הקרן. במדריך זה ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות בנושא זה.

לבחירתך מגוון מסלולי הצטרפות:
 • נכות 75%, שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41 ומעלה) - מסלול ברירת המחדל
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41 ומעלה), שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47 ומעלה)
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41 ומעלה) שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41 ומעלה)
 • נכות 75% שאירים 40%
 • נכות 37.5%, שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 45 ומעלה)
 • נכות 37.5%, שאירים 40%. מסלול לגיל 60
 • נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41 ומעלה) שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 49 ומעלה)
לפירוט על מסלולי הביטוח הפתוחים להצטרפות החל מתקנון 02/2018

 • מה משמעותו של שם המסלול?
 • שם המסלול כולל בתוכו את שיעור הכיסוי לנכות ושאירים, בעוד המפורט בתוך הסוגריים מסייג את האוכלוסייה אשר לא זכאית לכיסוי זה.
  לדוגמה: מסלול נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41), שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 47). שיעור הכיסוי לנכות עומד על 75% - לאישה בכל גיל הצטרפות ולגבר עד גיל הצטרפות 41. החל מגיל 42 הכיסוי לנכות לגבר יהיה נמוך מ- 75%. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על 100% - לאישה בכל גיל הצטרפות ולגבר עד גיל הצטרפות 47. החל מגיל 48 הכיסוי לשאירים לגבר יהיה נמוך מ- 100%.

  בשמות בהם לא קיימים סוגריים ליד שיעור הכיסוי הרי שלא קיים סייג ושיעור הכיסוי נותר קבוע לגבר ואישה בכל גיל הצטרפות. לדוגמה: מסלול נכות 75% שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 41) שיעור הכיסוי לנכות עומד על 75% לאישה ולגבר בכל גיל הצטרפות. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על 100% - לאישה בכל גיל הצטרפות ולגבר עד גיל הצטרפות 41. החל מגיל 42 הכיסוי לשאירים לגבר יהיה נמוך מ- 100%.

 • מה משמעות ההגבלה "גיל 41 ומעלה"?
 • גיל 41 מתייחס לגיל ההצטרפות לקרן (ותק לעניין כיסוי ביטוחי). לשם ההבהרה, אין הכוונה לגיל בו המבוטח הצטרף למסלול, היות ומעבר בין מסלולי ביטוח אינו משנה את גיל ההצטרפות לקרן. בנוסף, הסתייגות זו מתייחסת רק לשיעור הכיסוי שיינתן לעמית המצטרף למסלול לאחר גיל זה. כלומר, אם עמית מצטרף למסלול נכות 75%, שאירים 100% לאחר גיל 41, שיעורי הכיסוי לשאירים יהיו נמוכים יותר מהשיעור המקסימלי.

  להלן מספר דוגמאות להבהרה:

  • האם גבר יכול להצטרף למסלול ברירת המחדל לאחר גיל 41?
   כן. ההסתייגות בשם המסלול משמעותה ששיעור הכיסוי לשאירים לא יעמוד על 100%, אך המסלול פתוח להצטרפות בכל גיל.
  • גבר בן 59 מצטרף לראשונה (לא קיימות לו צבירות בקרנות אחרות) לקרן הראל פנסיה, למסלול ברירת המחדל. מה יהיו שיעורי הכיסוי שלו?
   שיעור הכיסוי שלו לנכות יהיה 75%, כיוון שההסתייגות בשם מסלול ברירת המחדל מתייחסת לכיסוי השאירים בלבד. לגבי הכיסוי לשאירים, הכיסוי שיינתן יהיה נמוך מהשיעור המקסימלי לאור ההסתייגות הקיימת בשם המסלול. כדי לדעת מראש מה יהיה שיעור הכיסוי של אותו מבוטח ניתן להשתמש במערכת הייעוץ שלך או לחליפין במחשבון הפנסיה באתר או בטבלאות שיעורי הכיסוי שבתקנון הקרן.
  •  אישה בת 61 מצטרפת לראשונה (לא קיימות לה צבירות בקרנות אחרות) לקרן הראל פנסיה, למסלול ברירת המחדל. מה יהיו שיעורי הכיסוי שלה?
   ההסתייגות במסלול ברירת המחדל מתייחסת לגברים בלבד, לפיכך שיעורי הכיסוי שלה יהיו השיעורים המקסימליים הניתנים במסלול והם 75% לנכות ו- 100% לשאירים.
  • גבר הצטרף לקרן א' בגיל 30 והפקיד ברציפות עד גיל 43. כיום, בגיל 43, הוא עובר לקרן הראל פנסיה, למסלול ברירת המחדל. מה יהיו שיעורי הכיסוי שלו?
   ניוד לא משנה את גיל ההצטרפות של המבוטח והוא יישמר כפי שהיה בקרן א', כיוון שגיל ההצטרפות (ותק לכיסוי ביטוחי) שלו הוא 30. כלומר, מתחת לגיל 41, שיעורי הכיסוי שלו יהיו 75% לנכות ו- 100% לשאירים.
  • גבר הצטרף להראל פנסיה בגיל 35, הפקיד ברציפות עד גיל 45 והיה מבוטח במסלול עתיר חסכון. כיום בגיל 45 הוא מעוניין לעבור למסלול ברירת המחדל החדש. האם הוא יקבל שיעורי כיסוי של 75% לנכות ו- 100% לשאירים?
   מעבר בין מסלולי ביטוח לא משנה את גיל ההצטרפות של המבוטח. כיוון שגיל ההצטרפות שלו (ותק לעניין כיסוי ביטוחי) הוא 35. כלומר, מתחת לגיל 41, שיעורי הכיסוי שלו יהיו 75% לנכות ו- 100% לשאירים.
 • מהו גיל תום הביטוח במסלול ברירת המחדל ובמסלולים האחרים?
 • ​גיל תום הביטוח הוא 67 לגבר ואישה כברירת מחדל, למעט במסלול לגיל 60, נכות 75% (למעט גבר המצטרף מגיל 41), שאירים 100% (למעט גבר המצטרף מגיל 49). עם זאת, ביתר המסלולים הפתוחים להצטרפות ניתן לבחור בגילאי פרישה שונים – 60 / 62 / 64.

 • מבוטח ברציפות בקרן הראל פנסיה במשך 10 השנים האחרונות, נמצא במסלול "עתיר שאירים". כעת הוא עבר לעבוד אצל מעסיק אחר וממלא טופס "המשך חברות". האם הוא יוכל להמשיך להיות מבוטח באותו מסלול?
 • ​כן. בכל מקרה בו קיים רצף ביטוחי והמבוטח נמצא במסלול ביטוח קודם, הוא יוכל להמשיך ולהיות מבוטח בו. במקרה שיבקש לעבור למסלול אחר, יוכל לבחור באחד ממסלולי הביטוח הפתוחים להצטרפות כעת (כמפורט לעיל).

 • מבוטח "מוקפא" בקרן הראל פנסיה מעוניין לחדש את החברות באמצעות מעסיק חדש, האם יוכל להמשיך להיות מבוטח במסלול הביטוח הקודם שהיה לו?
 • ​לא. במקרה שהמבוטח יחדש חברות בקרן, הוא ייחשב כמצטרף מחדש ויוכל לבחור באחד ממסלולי הביטוח הפתוחים להצטרפות כעת (כמפורט לעיל).

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף