>

מדריך למעסיקי עובדי משק בית ומטפלים

 

​​​​​​ בהתאם להוראות הדין, מעסיק נדרש להפקיד כספים לאחד ממכשירי החיסכון הפנסיוני, בהתאם לבחירת העובד.
ככל שהעובד לא בחר את קופת הגמל אליה הוא מבקש להפקיד כספים, המעסיק יעביר את ההפרשות לקופת גמל שנבחרה על ידו בהליך מכרזי בהתאם להוראות חוזר "הוראות לעניין בחירת קופת גמל – תיקון" (2016-9-8). ככל שלא נבחרה קופת גמל כאמור, המעסיק יפקיד לאחת מקרנות הפנסיה ברירות המחדל שנבחרו על ידי המדינה.
חובת ההפקדות (למעט במקרים ובנסיבות בהן קיימות הוראות ספציפיות) חלה על המעסיק עבור עובד שצבר ותק של שישה חודשי עבודה. עם זאת, ככל שלעובד קיים הסדר פנסיוני פעיל קודם, החובה הינה החל מהיום הראשון אך ניתן להפקיד עד שלושה חודשי עבודה או עד תום שנת המס, המוקדם מבניהם, רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.​

 • 1. מהם שיעורי ההפרשה המינימליים לפי הוראות הדין (למעט במקרים בהן חלות חובות מכוח הסכמים/ ה​וראות דין אחרות?

  שיעורי ה​הפרשה המינימליים הנדרשים נכון להיום לקרן הפנסיה (יובהר כי המעסיק צריך להעביר את ההפרשות בגין שלושת הרכיבים המפורטים):

  הפרשות המעסיק​ הפרשות העובד​ פיצויים​ סה"כ
  6.5%​6%​6%​18.50%​

   

  * באפשרותך להיעזר במחשבון ההפקדה על מנת לבדוק את סכום ההפקדה המינימלי שעליך להפקיד לקרן הפנסיה בגין העובד על פי שכרו.
  לידיעתך, תקרת ההפקדה לקרן פנסיה מקיפה בשנת 2024 הינה בסך של 5,139.8 ₪. הפקדות העולות על תקרת ההפקדה יועברו לקרן הפנסיה הכללית על שם העובד.

  2. מהם מועדי ההפקדה לפי הוראות הדין?

  על המעסיק להעביר הפקדה לקופת הגמל מידי חודש בחודשו עד למועד המוקדם מבין אלה: 
  (1)  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
  (2)  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו שולמה המשכורת לעובד.

  לתשומת ליבך, במידה ולא תעביר את ההפרשות במועדם, יהיה עליך לשלם ריבית פיגורים או תשואה, לפי הגבוה מבניהם, והכל בהתאם להוראות הדין.


  מחפשים חיסכון לטווח ארוך? הצטרפו לקופות הגמל של הראל >>​


  3. כיצד מצטרפים לקרן "הראל פנסיה"?

  באפשרותו של העובד להצטרף לקרן הפנסיה של הראל אונליין, באמצעות האתר.
  למידע נוסף על דרכי שליחת הטופס, באפשרותך לעיין במדריך ההצטרפות לקרן פנסיה.

  מועד ההצטרפות יהיה המועד בו התקבלו הכספים בקרן, התקבל טופס כשהוא מלא ותקין וההצטרפות אושרה על ידי החברה המנהלת. עד למועד זה, לא יהיה לעובד כיסוי ביטוחי בקרן והכספים לא יושקעו במסלול השקעה.
  הצטרפותו של העובד לקרן הפנסיה המקיפה, כפופה לאישורו של חתם הקרן וככל שהצטרפותו לא תאושר, יהיה באפשרותו להצטרף לקרן הפנסיה הכללית-משלימה של חברתנו.

  4. כיצד מעבירים הפקדות לקרן הפנסיה?​

   ככל שהנך מעסיק פחות מ-3 עובדים, באפשרותך להעביר הפקדות לקרן באמצעות אחד מאלה:
  • העברה בנקאית לחשבון הבנק:
  הראל פנסיה מקיפה 214
  בנק פועלים סניף ראשי 600,
  מס' חשבון 496785
  לאישור ההפקדה יש לצרף רשימת פיצול המפרטת את הכספים (תוך חלוקה לרכיבי תגמולי עובד/ תגמולי מעסיק/ פיצויים) אותם יש לשייך לכל עובד. את רשימת/קובץ הפיצול התואם את סכום ההעברה, יש להעביר באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:
  דיווח ידני באמצעות רישום לפורטל מעסיקים דרך מערכת הקלריטי – הרישום לפורטל מעסיקים מעניק לך אפשרויות רבות לניהול התשלומים ולצפיה במידע אודות הקופות והקרנות של העובדים, לרבות הפקת דוחות, ללא עלות.  
  באמצעות פקס, למספר: 03-7348377 באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: pensgvia@harel-ins.co.il

  • טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק (הוראת קבע) – תשלום באמצעות הוראת קבע מתאים למקרה בו השכר קבוע או משתנה לעיתים רחוקות.

  נשמח לעמוד לשירותך במוקד שירות למעסיק בטלפון 1-700-50-22-90   או  *49958  .
  בנוסף, באפשרותך להיעזר בפורטל המעסיקים של חברתנו.
  במסגרת הפורטל תוכל לצרף את העובד באופן דיגיטלי, להפיק דוחות וכן לדווח על תשלומים.

כלים נוספים