>

הודעה מיום 1.1.2016 בדבר מיזוג הראל מנוף פנסיה לקרן הראל גילעד פנסיה

 

​​על-פי דרישת אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ביום 1.1.2016 מוזגה קרן הפנסיה הראל מנוף פנסיה (מספר אישור מס הכנסה - 171), אשר נוהלה על-ידי מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ לקרן הפנסיה הראל גילעד פנסיה (מספר אישור מס הכנסה - 214), המנוהלת על-ידי הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כל עמיתי ונכסי הראל מנוף פנסיה הועברו להראל גילעד פנסיה, אשר נקראת לאחר המיזוג הראל פנסיה.


לתשומת לבך:​

  • בכפוף להוראות הדין, כל מבוטח רשאי להעביר את הכספים הצבורים בקרן הראל פנסיה לכל קרן פנסיה אחרת שיבחר.
  • בכפוף להוראות תקנון קרן הפנסיה הראל פנסיה, זכויות ותנאי המבוטחים בקרן לא ייפגעו כתוצאה מההעברה עצמה, אולם, בכפוף להוראות הדין, רשאית הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ לבצע לאחר המיזוג שינויים בתקנון קרן הפנסיה.

הודעה לעמיתי מנוף לאחר השלמת המיזוג >


להלן פרטי הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, ח.פ. 512267592:

כתובתבית הראל, אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת-גן 5211802
מספר טלפון2735* (*הראל)
פקס03-7348048
אתר אינטרנטwww.harel-pensia.co.il 
מיילדואר אלקטרוני:  pensiads@harel-ins.co.il

החל מה-1 בינואר 2016, בוטל רישיונה של חברת מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ לניהול קופות גמל והחברה פורקה וחוסלה בעקבות מיזוגה עם חברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ.

כלים נוספים