​אם הנך מעוניין למשוך ו/או לנייד כספים מקרן הפנסיה, חשוב שתכיר את ההשלכות שעלולות להיות לפעולות אלו. ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות בנושא זה.

אין במידע האמור להוות ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק, ו/או תחליף לייעוץ מקצועי והתאמה אישית, אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. כל האמור לעיל הינו בהתאם לתקנון הראל פנסיה מהדורת 02/2018. זכויות המבוטח ייקבעו בהתאם לתקנון וההסדר התחיקתי כפי שיהיו ביום מימוש זכויותיו בקרן.

שאלות ותשובות

 • אילו השלכות יש למשיכה ו/או לניוד של כספי תגמולים על תקופת האכשרה?
 • ​לאחר כל ניוד ו/או משיכה של תגמולים, תחול תקופת אכשרה חדשה, רק לגבי כיסוי לשאירים ובאופן יחסי לסכום התגמולים שנמשך / נויד.

  דוגמאות להבהרה:
  מבוטח עם בעיות גב נייד לקרן אחרת את כל כספי התגמולים, לאחר כשנה איבד את כושרו לעבוד כתוצאה מבעיות הגב. האם המבוטח יהיה זכאי לפנסיית נכות? הניוד לא משפיע על תקופת האכשרה כיוון שמדובר על תקופת אכשרה במקרי פטירה ובדוגמה זו מדובר על מקרה נכות.

  מבוטח עם מחלת לב נייד לקרן אחרת את כל כספי התגמולים, לאחר כשנה נפטר כתוצאה מתאונת דרכים. האם שאירי המבוטח יהיו זכאים לפנסיית שאירים? הניוד לא משפיע על הזכאות לשאירים כיוון שתקופת האכשרה הנדרשת מתייחסת למחלה / למצב בריאותי שהיה קיים במועד הניוד ובדוגמה זו מדובר על פטירה שהיא תוצאה של תאונה.

 • אילו השלכות יש למשיכה ו/או לניוד של כספי תגמולים על הוותק לכיסוי ביטוחי (גיל ההצטרפות)?
 • ​גיל ההצטרפות יחושב לפי גיל המבוטח במועד ההפקדה הראשון שלאחר המשיכה ו/או ניוד התגמולים. כלומר, אם המבוטח משך / נייד החוצה שקל (או יותר) מכספי התגמולים, ייקבע הכיסוי הביטוחי שלו לפי גילו הנוכחי (ולא לפי גיל ההצטרפות המקורי). בחלק מהמסלולים יתכן ששינוי הגיל לא יביא לשינוי בשיעורי הכיסוי, כיוון שלאישה בכל גיל הצטרפות ולגבר שמצטרף עד גיל 40  ברוב מסלולי הביטוח בקרן קיים כיסוי של 75% לנכות ו- 100% לשאירים.

 • אילו השלכות יש למשיכה ו/או לניוד של כספי תגמולים על עלות הכיסוי הביטוחי לנכות?
 • אין השלכות על עלות הכיסוי הביטוחי לנכות (ביחס לכיסוי של 1 ₪ פנסיית נכות).​

 • אילו השלכות יש למשיכה ו/או לניוד של כספי תגמולים על עלות הכיסוי הביטוחי לשאירים?
 • ​עלות הכיסוי תגדל ביחס לסכום שנמשך (ביחס לכיסוי של 1 ₪ לפנסיית שאירים). הסיבה לכך היא שהמבוטח צריך לרכוש ביטוח למקרי פטירה בסכום גדול יותר בהתאם לסכום שנמשך.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף