>

​​​​​​​​​שאירים בקרן פנסיה ה.ע.ל זכאים לקבלת פנסיית שאירים או למשיכת הכספים הצבורים בקרן, בכפוף לתקנון הקרן. במדריך זה נפרט את המידע הנדרש לטובת הגשת בקשה לקבלת פנסיית שאירים​​.

לצורך הגשת בקשה למימוש זכויות לקבלת  פנסיית שאירים  עליך להגיש את המסמכים הבאים:

  • מילוי כל הטפ​סים הנדרשים בערכת התביעה, לרבות טופס תביעה לפנסיית  שאירים.

  • טופסי תשלום: טופס 101, הוראה בלתי חוזרת וכו', כמפורט בערכת התביעה.

​לסיוע במילוי טפסי התביעה ותיאום פגישה  - התקשר:  6416* בימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 14:00.

יובהר כי אין בפגישת הסיוע כדי להוות ייעוץ ו/או תחליף לשירות של בעל מקצוע בהקשר לזכאותך לפנסיה  מקרן הפנסיה.


באפשרותך להגיש תביעה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לתיבת הדואר של אגף תביעות בהראל פנסיה ה.ע.ל: Haalk@harel-​ins.co.il​

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: הראל פנסיה וגמל בע"מ, אגף תביעות ומימוש זכויות קרן הע.ל  בית הראל, קומה 12 אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, 5211802

​באמצעות פקס, למספר: 03-7348044

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו.1.  לאחר קבלת הטופס  והמסמכים, יישלח אליך מכתב בנוגע לקבלתם ולתקינותם ובמקביל           תיבדק זכאותך לפנסיית שאירים, בכפוף לתקנון הקרן.
2.  עם קבלת החלטת הקרן, יישלח אליך מכתב המפרט את ההחלטה והנימוקים לקבלתה.
3.  במידה ותביעתך אושרה על-ידי הקרן, תשולם לך קצבת שאירים, שתועבר ישירות לחשבון הבנק שלך.