>

​​​​​​​כעמית בקרן הפנסיה ה.ע.ל, באפשרותך למשוך את הכספים שצברת בקרן במידה והנך עמית לא פעיל בקרן מאז ינואר 2014 ויתרתך בקרן אינה עולה על 8,000 ₪, וליהנות מפטור מלא ממס (זאת בהתאם להוראות משרד האוצר, במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016).

משיכת הכספים אפשרית בתנאים מסוימים בלבד. לכן מומלץ שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה​

​ב​אפשרותך למשוך את הכספים לפי הוראת משרד האוצר, אם מתקיימים התנאים הבאים:

  1. יתרתך בקרן הפנסיה אינה עולה על 8,000 ₪.
  2. בחשבונך לא הופקדו כספים מאז ינואר 2014.​

באפשרותך לבדוק את יתרת הכספים בקרן הפנסיה באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

לידיעתך, שחרור כספי הפיצויים מחייב קבלת אישור מהמעסיק שלך.

​לשם הגשת הבקשה, עליך למלא את טופס הבקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה ה.ע.ל ולצרף את המסמכים הבאים:

  • צילום תעודת זהות ברור וקריא
  • צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון (לטובת אימות פרטי הבנק לצורך העברה בנקאית)

אם ברצונך למשוך גם את כספי הפיצויים, במקרה שקיימים כאלו, יש לצרף אסמכתא לעניין סיום יחסי עובד מעביד. 

ככל שסיימת את עבודתך בארבעת החודשים האחרונים, יש להמציא שחרור כספי פיצויים ע"י המעסיק.

​באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת:  haalp@harel-ins.co.il
באמצעות פקס, למספר: 03-7348026
באפשרותך לוודא את הגעת המסמכים ששלחת בדואר אלקטרוני או בפקס, באמצעות המענה הממחושב הזמין 24 שעות ביממה 1700-702-870. 

השירות ניתן כעבור 3 שעות ממועד שליחת המסמכים. מסמכים שנשלחו לאחר השעה 15:00 יעודכנו במערכת ביום העבודה הבא.  

באמצעות פניה טלפונית למוקד שירות הלקוחות  בו יינתן מענה אוטומטי או מענה באמצעות נציג שירות.

  • ​פנייתך תטופל עד  14 ימי עסקים ממועד קבלת המסמכים הנדרשים באופן מלא ותקין.
  • אם כל המסמכים יימצאו תקינים, יועבר לחשבון הבנק שלך סכום הפדיון. במידה ויימצאו ליקויים או חוסרים בבקשה, תשלח אליך הודעה על כך.

​​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת מהדרכים הבאות: