​כעמית בקרן עתידית קופת פנסיה, באפשרותך למשוך את הכספים שצברת בקרן, במידה והנך עמית לא פעיל בקרן מאז ינואר 2014 ויתרתך בקרן אינה עולה על 8,000 ₪, וליהנות מפטור מלא ממס (זאת בהתאם להוראות משרד האוצר, במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016).


משיכת הכספים אפשרית בתנאים מסוימים בלבד. לכן מומלץ שתקרא מדריך זה בטרם הגשת הבקשה.

 • ​באפשרותך למשוך את הכספים לפי הוראת משרד האוצר, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. יתרתך בקרן הפנסיה אינה עולה על 8,000 ₪.

 2. בחשבונך לא הופקדו כספים מאז ינואר 2014.

 • באפשרותך לבדוק את יתרת הכספים בקרן הפנסיה באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

 • לידיעתך, שחרור כספי הפיצויים מחייב קבלת אישור מהמעסיק שלך.

​לשם הגשת הבקשה, עליך למלא את טופס הבקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה עתידית ולצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות ברור וקריא
 • צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון (לטובת אימות פרטי הבנק לצורך העברה בנקאית)

אם ברצונך למשוך גם את כספי הפיצויים, במקרה שקיימים כאלו, עליך לצרף גם את המסמכים הבאים:

 • מכתב שחרור מהמעסיק
 • טופס 161 מהמעסיק או אישור מרשויות המס

באפשרותך להגיש את הבקשה באחת מן הדרכים הבאות:

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: pidyon@harel-ins.co.il
באמצעות פקס, למספר: 03-7348935
תוכל לוודא את הגעת המסמכים בדואר אלקטרוני או בפקס, לאחר שלוש שעות ממועד שליחתם באמצעות המערכת הממוחשבת, הזמינה 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-70-28-70.

באמצעות דואר ישראל, לכתובת: בית הראל, לידי לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ, רח' אבא הלל 3, ת"ד 1951, רמת גן, מיקוד 5211802.

 • פנייתך תטופל תוך 21 ימי עסקים ממועד קבלת כל המסמכים הנדרשים באופן מלא ותקין.
 • אם כל המסמכים יימצאו תקינים, יועבר לחשבון הבנק שלך התשלום המאושר.
  אם בקשתך לא תאושר, אנו נודיע לך על כך.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 2735*|*הראל
 • באמצעות סוכן הביטוח שלך
 • באמצעות בדיקת חשבון הבנק שלך

משקיע סולידי או מעדיף חשיפה למניות? ניהול תיקי השקעות בהתאמה אישית לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף