>

אם אתה מתקרב לגיל פרישה, אתה בוודאי חושב על היום שאחרי: האם קצבת הפנסיה שנחסכה עבורך באמצעות המעסיק תספיק לך כדי לשמור על רמת חיים נאותה? והאם ניתן לחסוך היום לטובת הגדלת קצבת הזיקנה החודשית ועדיין לשמור על החיסכון נזיל וניתן למשיכה בכל עת?

 
חשוב שתדע כי כיום ניתן גם לחסוך כספים לגיל הפרישה וגם לשמור על נזילותם, כך שתוכל לבחור כיצד לקבלם, בהתאם להעדפותיך ולצרכיך האישיים: כקצבה ו/או כסכום חד פעמי (הוני).
 • ​כל הדרכים לניהול כספי החיסכון שלך לקראת פרישה

  שוק החיסכון מעמיד לרשותך מספר אפיקי חיסכון מרכזיים:

  1. מוצרי חיסכון פנסיוניים (קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל) – שאליהם מופקדים כספי החיסכון לפנסיה על-ידי המעסיק שלך דרך תלוש השכר, או באופן עצמאי אם הנך עצמאי. את הכספים תקבל כקצבה חודשית לאחר שתפרוש לגמלאות.
  2. קופת גמל להשקעה – שאליה באפשרותך להפקיד כספים באופן עצמאי, מעבר לחיסכון הפנסיוני שלך. את הכספים תוכל לקבל כקצבה חודשית לאחר הפרישה וליהנות מהטבות מס, או כסכום חד-פעמי הנזיל לך בכל עת.
  3. תוכנית חיסכון והשקעה – שאליה באפשרותך להפקיד, לחסוך ולהשקיע באופן עצמאי, הן בהפקדות שוטפות והן בהפקדות מעת לעת. את הכספים תוכל למשוך בכל עת.

   

  כחוסך הנמצא לקראת גיל פרישה ומתלבט כיצד להשקיע את הכספים שברשותך, חשוב שתדע כי אינך מוגבל לאפיק חיסכון אחד בלבד. באפשרותך להפנות כספים למספר אפיקים ובכך למקסם את הטבות המס המגיעות לך, להבטיח את רמת החיים שלך לאחר הפרישה וגם לשמור לעצמך כסף נזיל בכל עת ולכל מטרה.

  ניהול חסכונות בהראל – מגוון הכנסה גמישה

  מגוון הכנסה גמישה הנה תוכנית שמטרתה לאפשר לך להגדיל את קצבת הזיקנה החודשית ממקורות של כספי חיסכון או כספי קופת גמל. התוכנית מאפשרת לך לנהל את כספי החיסכון שלך תוך שילוב בין מספר אפיקים, ובכך גם להבטיח שהקצבה שתקבל בגיל הפרישה תתאים לצרכיך וגם לשמור על הנזילות של הכספים הנחוצים לך. התוכנית מיועדת לחוסכים החל מגיל 60, שברשותם חיסכון פנסיוני וגם כספים נוספים שאותם הם מעוניינים לחסוך ולהשקיע.

  התוכנית משלבת הפקדה של כספים בשני אפיקים שונים:

  1. מגוון הכנסה חודשית – תוכנית חיסכון והשקעה שמאפשרת לך למשוך את כספיך כסכום חודשי קבוע, עד לאזילת הקרן והריבית. יחד עם זאת, הכספים נשארים נזילים, ותוכל למשוך אותם בכל עת. במקרה של פטירה, המוטבים שמינית יקבלו את יתרת הכספים.
  2. מגוון גמל - תוכנית המוכרת כקופת גמל, המעניקה לך קצבה חודשית החל מגיל 60 ובכל עת שתבחר, עם מקדם קצבה מובטח לכל החיים. תוכנית זו תאפשר לך לקבל קצבה נדחית, החל מהמועד שבו תסתיים קבלת הקצבאות החודשיות מתוכנית מגוון הכנסה חודשית, גם אם עברת את גיל 60.


  השילוב בין שני האפיקים הוא שמאפשר לך לקבל קצבה חודשית לכל ימי חייך: לאחר סיום קבלת הקצבאות ממגוון הכנסה חודשית, תוכל להמשיך ולקבל קצבאות חודשיות ממגוון גמל.

  פרישה קלה עם הראל - הצטרפו אלינו >>


  היתרונות במגוון הכנסה גמישה

  • ההחלטה בידיים שלך: אתה מחליט כמה מהכספים שברשותך להפנות לטובת הגדלת הקצבה החודשית (לקופת גמל) וכמה לטובת חיסכון נזיל (תוכנית חיסכון). באופן זה באפשרותך לתכנן את גובה הקצבאות שתקבל בהתאם לצרכיך המשתנים בתקופת הפרישה, לרבות שינויים בגובה הקצבה.
  • קצבה מובטחת לכל החיים והבטחת קצבה גם למוטבים: עבור הכספים שהפנית לחיסכון במגוון גמל, תוכל לקבל החל מגיל 60 ובמועד שתבחר, קצבה חודשית בסכום קבוע וידוע מראש ולמשך כל החיים. עד לתחילת קבלת הקצבה המוטבים יהיו זכאים לקבל את יתרת החיסכון בסכום חד-פעמי. טרם תחילת קבלת הקצבה, באפשרותך לקבוע תקופת תשלומים מינימלית, שככל שהפטירה תתרחש בטרם חלפה, המוטבים שמינית ימשיכו לקבל את יתרת הקצבאות עד לתום התקופה.
  • נזילות בכל עת: הכספים שהפנית לתוכנית החיסכון נשארים נזילים בכל עת ואינם "כלואים" בקצבה חודשית, עד למועד שבו תבחר להתחיל לקבל קצבה קבועה ממגוון גמל. המשמעות היא שאם בעתיד תזדקק לסכום כסף גדול, תוכל למשוך את הכספים שבאפיק זה בכל עת.
  • הטבות מס בעת משיכת הכספים (במסגרת תיקון 190): כחוסך במגוון גמל, תוכל ליהנות מהטבות מס בעת משיכת הכספים*: אם תבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית החל מגיל 60 – תקבל פטור מלא ממס וכן ממס רווח הון. אם תבחר לבצע משיכה הונית של הכספים (בתנאי שהנך מקבל קצבה ממכשיר חיסכון פנסיוני אחר שברשותך בגובה של כ- 4,400 ₪ לפחות) – תידרש לשלם מס בשיעור 15% על הרווח הנומינלי בלבד (במקום 25% מס על הרווח הריאלי). בעידן של ריבית נמוכה – זוהי הטבה משמעותית.
  • הטבות מס וגמישות בניהול ההשקעות לאורך תקופת ניהול החיסכון: התוכנית מאפשרת לך להשקיע את כספיך במגוון מסלולי השקעה ולעבור בין מסלולים מבלי שהדבר ייחשב כ"אירוע מס", המחייב תשלום מס.


  למידע נוסף על מגוון הכנסה גמישה ועל אפשרויות החיסכון העומדות בפניך לקראת גיל הפרישה, פנה לסוכן הביטוח שלך או למרכז לתכנון כלכלי מתקדם של הראל.


  *עבור כספים ששולם עליהם מס בעבר. כספי גמל שיועברו מקופות אחרות אינם מוכרים לצורך הטבת קצבה מוכרת לאחר גיל 60.

כלים נוספים