>

​בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה, במקרה של פטירת עמית בקרן פנסיה, הזכאים הראשונים לקבלת קצבת שאירים חודשית מקרן הפנסיה או למשיכת היתרה שנצברה לזכות העמית (במקרה שקצבת השאירים הנה מתחת לסכום המינימום שנקבע בתקנון) הנם שאירי העמית.

היעזר במדריך הבא כדי ללמוד על בדיקת זכאותך לכספי פנסיה בחשבון של עמית שנפטר.

פרישה קלה עם הראל - הצטרפו אלינו >>​

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!
למידע נוסף

שאירי העמית בהתאם להגדרתם בתקנון קרן הפנסיה הנם:

  • אלמן/המי שהיה נשוי לעמית וגר עמו טרם פטירתו, או מי שהוכר כידוע בציבור לפי החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת או לפי החלטת החברה המנהלת, בכפוף לכך שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בו כידוע בציבור ובלבד שהתגורר וניהל עמו משק בית משותף במשך שנה לפחות ברציפות לפני פטירתו ועד פטירתו, או שנולד להם ילד משותף והכל בכפוף להגדרה בתקנון הקרן. לגבי פנסיונר - מי שהיה בן זוג של פנסיונר במועד פרישתו והקצבה ששולמה לפנסיונר חושבה על-פי נתוניו.

  • יתום - ילד של עמית / פנסיונר שנפטר וטרם מלאו לו 21 שנים, או בן עם מוגבלות של עמית שנפטר.

  • הורה - הורה ביולוגי או מאמץ כחוק של עמית מבוטח / בן זוג של עמית מבוטח שנפטר, שמתקיימים לגביו כל אלה:

א.  היה סמוך על שולחנו של העמית המבוטח במועד פטירתו

ב.  אינו מסוגל כלכל את עצמו מעבודה לפי החלטת הקרן

ג.  מקבל גמלה להבטחת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א (1980)

ד.  אין להורה הכנסה ממקור אחר, פרט לגמלת הבטחת הכנסה או קצבת נכות כללית, 
    בהתאם לפרק ט' בחוק הביטוח הלאומי

במקרה שנפטר עמית ללא שאירים, ובעודו בחיים העביר לגוף המנהל הוראה בכתב בה ציין את מוטביו לאחר מותו (הוראת המוטבים), תועבר היתרה הצבורה שלו בקרן הפנסיה למוטביו לאחר פטירתו. במקרה שלא מינה מוטבים תועבר היתרה ליורשים לפי הדין.

​לאיתור כספים בחשבונות עמיתים לא פעילים ו/או בחשבונות עמיתים שנפטרו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות טופס צור הקשר באתר.

בנוסף, באפשרותך לאתר כספים שנחסכו על שמך באתר משרד האוצר (הר הכסף), בעזרת המנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים.


אולי יעניין אתכם