תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מאפשר קבלת הטבות מס למעוניינים להגדיל את חסכונותיהם בגיל הפרישה.
במסגרת התיקון, מתאפשר, בין היתר, להעביר כספי פיצויים לאחר סיום עבודה שלא הוחל עליהם רצף קצבה או רצף פיצויים, או כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל על שם העובד/ היורש. הכספים בחשבון החדש יהיו נזילים וסגורים להפקדות נוספות.
את כספי הפיצויים ניתן להעביר לחשבון חדש רק לאחר התחשבנות מס מול רשות המסים. עם זאת, מס רווח הון שיוחל בעת המשיכה יחול ממועד סיום העבודה.
אם הנך זכאי לקצבה  של למעלה מ-4,503 ₪ (נכון לשנת 2022) והנך מעל גיל 60 תוכל לבחור בין משיכה קצבתית (סכום חודשי) ללא מס, לבין משיכה הונית חד-פעמית בשיעור מס של 15% מהרווח הנומינלי.

 • הטבת מס – במשיכה הונית, מס רווח הון בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי, במקום מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי באפיקים אחרים
 • אפשרות להגדלת קצבה פטורה ממס ללא תקרה
 • אפשרות העברה בין מסלולי השקעה, כשהמעבר אינו מהווה אירוע מס
 • סכום ההפקדה אינו מוגבל בקופת גמל לחיסכון
 • הגנה בפני שינוי שיעור מס - לא ניתן לשנות לרעה את כללי ההשקעה והמיסוי לאחר ההצטרפות
 • העברה בין דורית לפי בחירתך, בהוראה ספציפית (מינוי מוטבים)
 • יתרונות ניהול השקעות לטווח ארוך: השקעה בנכסים לא סחירים בארץ ובחו"ל (נדל"ן מניב תשואה, אשראי, תשתיות וכו'
 • הפקדה בחברת ביטוח מאפשרת קבלת קצבה מהחברה

​משיכה הונית

 • גיל 60 ומעלה
 • קבלה בפועל של קצבה מינימלית (כ- 4,503 ₪, נכון לשנת 2022) מכל  מקור פנסיוני למעט קצבת שאירים
 • משיכה הונית (חד-פעמית או לשיעורין) חייבת במס נומינלי על הרווחים של 15% (לעומת שיעור מס של 25% ריאלי באפיקים אחרים)
 • ניתן להשאיר חלק מהסכום ולקבל בגינו קצבה, ואת היתרה לקבל במשיכה חד פעמית

משיכה קצבתית

 • משיכה בדרך של קצבה, פטורה ממס, הן על הקרן והן על הרווחים, ללא תקרה. ניתן לבחור בקבלת קצבה על כל הכספים או על חלקם
 • גובה הקצבה מותנה במסלול הנבחר בקופה המשלמת (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח)
 • מוטבים

​פטירה של העמית לפני גיל 75

הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס

פטירה אחרי גיל 75

שתי חלופות:
1. משיכה חד-פעמית על-ידי המוטבים - 15% מס נומינלי על הרווחים (ממועד ההפקדה של המוריש)
2. העברת הכספים בפטור מלא ממס, לקופה משלמת על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס
המוטבים אינם חייבים להיות היורשים החוקיים של העמית.

סומך על מי שמנהל את הכסף שלך? זה הזמן לבדוק!

למידע נוסף

צור קשר

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד