תיקון 190 (קצבה מוכרת*) מאפשר קבלת הטבות מס למעוניינים להגדיל את חסכונותיהם בגיל הפרישה.

אם הנך זכאי לקצבה מינימלית של למעלה מ-4,418 ₪ (נכון לשנת 2018), או שזוהי הקצבה המיועדת לך עם הגיעך לגיל 60, תוכל להפקיד לקופת הגמל סכום נוסף בלתי מוגבל, ובמעמד המשיכה לבחור בין משיכה קצבתית (סכום חודשי) ללא מס, לבין משיכה הונית חד-פעמית בשיעור מס של 15% מהרווח הנומינלי.

 

*קצבה מוכרת תוכר בסכום העולה על 34,452 ₪ להפקדה שנתית.

 • ​הטבת מס – במשיכה הונית, מס רווח הון בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי, במקום מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי באפיקים אחרים
 • אפשרות להגדלת קצבה פטורה ממס ללא תקרה
 • אפשרות העברה בין מסלולי השקעה, כשהמעבר אינו מהווה אירוע מס
 • סכום ההפקדה אינו מוגבל בקופת גמל לחיסכון
 • הגנה בפני שינוי שיעור מס - לא ניתן לשנות לרעה את כללי ההשקעה והמיסוי לאחר ההצטרפות
 • העברה בין דורית לפי בחירתך, בהוראה ספציפית (מינוי מוטבים)
 • יתרונות ניהול השקעות לטווח ארוך: השקעה בנכסים לא סחירים בארץ ובחו"ל (נדל"ן מניב תשואה, אשראי, תשתיות וכו')
 • הפקדה בחברת ביטוח מאפשרת קבלת קצבה מהחברה

​משיכה הונית

 • גיל 60 ומעלה
 • קבלה בפועל של קצבה מינימלית (כ- 4,418 ₪, נכון לשנת 2018) מכל  מקור פנסיוני למעט קצבת שאירים
 • משיכה הונית (חד-פעמית או לשיעורין) חייבת במס נומינלי על הרווחים של 15% (לעומת שיעור מס של 25% ריאלי באפיקים אחרים)
 • ניתן להשאיר חלק מהסכום ולקבל בגינו קצבה, ואת היתרה לקבל במשיכה חד פעמית

משיכה קצבתית

 • משיכה בדרך של קצבה, פטורה ממס, הן על הקרן והן על הרווחים, ללא תקרה. ניתן לבחור בקבלת קצבה על כל הכספים או על חלקם
 • גובה הקצבה מותנה במסלול הנבחר בקופה המשלמת (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח)

​פטירה של העמית לפני גיל 75

הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס

פטירה אחרי גיל 75

שתי חלופות:
1. משיכה חד-פעמית על-ידי המוטבים - 15% מס נומינלי על הרווחים (ממועד ההפקדה של המוריש)
2. העברת הכספים בפטור מלא ממס, לקופה משלמת על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס

המוטבים אינם חייבים להיות היורשים החוקיים של העמית.

צור קשר

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את הקוד