>

​​​​​​​

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נכנס לתוקף בשנת 2012 ובמסגרתו הוסדרו, בין השאר, הטבות מס לחוסכים ולפנסיונרים.

במסגרת התיקון הוסדרה גם האפשרות להעביר את כספי הפיצויים שצבר החוסך בחשבונו  לחשבון חדש על שמו וכן העברת כספים שנצברו בחשבונו של נפטר לחשבון חדש שיפתח על שמם של מוטביו/ יורשיו של הנפטר.

התיקון מאפשר קבלת הטבות מס למעוניינים להגדיל את חסכונותיהם בגיל הפרישה.

פרישה קלה עם הראל - הצטרפו אלינו >>​

במידה והועברו כספים לחשבון חדש על שם החוסך (כספי פיצויים) או על שם המוטב/ יורש (כספים שהתקבלו בירושה), הכספים בחשבון החדש יהיו ניתנים למשיכה בכל עת אך החשבון יהיה סגור להפקדות נוספות.

במקרה של כספים שהועברו בירושה והועברו לחשבון חדש על שם המוטב/ יורש, משיכת הכספים על ידי המוטב/ יורש, תהיה חייבת במס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי שנצבר החל מתום שלושה חודשים ממועד הפטירה של המנוח.

כספי פיצויים להם זכאי החוסך בסיום העבודה, ניתנים להעברה לחשבון חדש על שמו, רק לאחר התחשבנות מס מול רשות המסים. כספים אלו יהיו ניתנים למשיכה בכל עת בניכוי מס רווח הון של 25% מהרווח הראלי שנצבר ממועד ביצוע ההעברה לחשבון חדש.

בנוסף לאמור לעיל, ניתן לבצע הפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190. היתרון של הפקדה זו הינה, שעבור הכספים שמעל לתקרת ההפקדה לעצמאי (כ- 37 אלף לשנה), עם הגיעך לגיל 60 ובמידה ומשולמת לך קצבה של לפחות 4,850 ₪ (נכון לשנת 2023) תוכל לבחור לקבל קצבה פטורה ממס מכספים אלו או משיכה של היתרה כסכום חד פעמי בניכוי מס רווח הון של 15% מהרווח הנומינלי.


​אולי יעניין אתכם

 • אפשרות לקבלת קצבה פטורה ממס.
 • במשיכה הונית של הפקדה על פי תיקון 190, מס רווחי הון בשיעור של 15% מהרווח הנומינלי, במקום מס רווח הון בשיעור של 25% על הרווח הריאלי באפיקים אחרים.
 • אפשרות להעברה בין מסלולי השקעה ללא אירוע מס.
 • העברה בין דורית לפי בחירתך, בהוראה ספציפית (מינוי מוטבים).
 • יתרונות ניהול השקעות לטווח ארוך: השקעה בנכסים לא סחירים בארץ ובחו"ל (נדל"ן מניב תשואה, אשראי, תשתיות וכו').
 • העברת הכספים לקרן הפנסיה בהראל לטובת קבלת קצבה פטורה ממס.

​משיכה חד פעמית

 • גיל 60 ומעלה
 • קבלה בפועל של קצבה מינימלית (כ- 4,850 ₪, נכון לשנת 2023) מכל מקור פנסיוני למעט קצבת ביטוח לאומי וקצבת שאירים.
 • משיכה כאמור חייבת במס רווח הון נומינלי בשיעור של 15% (לעומת מס רווח הון של 25% ריאלי באפיקי חסכון אחרים).
 • ניתן להשאיר חלק מהסכום ולקבל בגינו קצבה, ואת היתרה לקבל במשיכה חד פעמית

משיכה כקצבה

 • משיכה בדרך של קצבה, פטורה ממס, הן על הקרן והן על הרווחים, ללא תקרה. ניתן לבחור בקבלת קצבה על כל הכספים או על חלקם.
 • גובה הקצבה מותנה במסלול הנבחר בקופה המשלמת (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח).

​פטירה של העמית לפני גיל 75

הקרן והרווחים עוברים למוטבים בפטור מלא מתשלום מס עד 3 חודשים מהפטירה, לאחר תום 3 חודשים ממועד הפטירה הרווחים שנצברו, חייבים במס של 25% על הרווח הראלי.

פטירה אחרי גיל 75

שתי חלופות:

1. משיכה חד-פ​עמית על-ידי המוטבים - 15% מס נומינלי על הרווחים (ממועד ההפקדה של המוריש ועד 3 חודשים ממועד פטירתו), לאחר תום 3 חודשים ממועד הפטירה הכספים חייבים במס של 25% על הרווח הראלי.

2. העברת הכספים בפטור מלא ממס, לקופת גמל לקצבה על שם המוטבים לצורך קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס.

המוטבים אינם חייבים להיות היורשים החוקיים של העמית.​​

*הנתונים ושיעורי המס המצוינים לעיל נכונים לשנת 2023.

*יובהר כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המצוין במידעון לבין הוראות הדין ו/או הוראות התקנון ו/או הוראות הפוליסה - יגברו האחרונות.

***אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.​


צור קשר

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה