מחשבון תשואות מסלולי השקעה

העמדנו לרשותך מחשבון השוואת תשואות שיסייע לך לבצע השוואה בין מסלולי ההשקעה השונים בתוכנית ההשקעה והחיסכון, מגוון. באפשרותך לבחור את תקופת ההשוואה ואת המסלולים שהנך מעוניין להשוות ביניהם ולצפות בדוח גרפי או בדוח טבלאי, לפי בחירתך.

button

מחשבון תחזית להמחשה - חיסכון והשקעה

מחשבון תחזית להמחשה מאפשר לך להזין את סכום ההפקדה שלך בתוכנית להשקעה ולחיסכון, את משך תקופת ההשקעהואת גובה את דמי הניהול, ולקבל סכום חזוי שיצטבר עבורך בתום התוכנית. התחזית הינה להמחשה בלבד ואינה מהווה התחייבות כלפי המשקיע.

button

בעולם השקעות דינמי, השירות עושה את ההבדל. הראל פיננסים ניהול תיקים לסכום של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף