​​​​כחוסך בתוכנית חיסכון והשקעה של הראל, באפשרותך להגיש בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה, בתהליך דיגיטלי נוח ויעיל. 

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת בקשה להלוואה כנגד פוליסת החיסכון וההשקעה שלך.

כחוסך באחת מתוכניות החיסכון וההשקעה של הראל, באפשרותך להגיש בקשה להלוואה עד שיעור מקסימלי של 50% מערך הפדיון ועד 750,000 ₪ (הנמוך מבינהם).

להלן עיקרי התנאים לקבלת הלוואה מהראל, והכל בכפוף לתנאי התוכנית ולהסכם ההלוואה: 

  • סכום הלוואה מינימלי בגין כל פוליסה: החל מ- 20,000 ₪.

  • משך ההלוואה: מ- 12 ועד 84 חודשים ובכפוף לתום תקופת הביטוח (מקסימום 7 שנים).

  • הלוואה עם תקופת גרייס: משך ההלוואה 12 חודשים ועד 84 חודשים ותקופת הגרייס מינימום 12 חודשים ומקסימום 24 חודשים.

לתשומת לבך, קבלת ההלוואה מותנית באישור החברה ותנאיה ייקבעו בהתאם לנהליה הפנימיים של החברה ועל-פי שיקול דעתה בלבד.

באפשרותך להגיש את הבקשה לכל סוגי ההלוואות בהליך דיגיטלי אחד נוח ויעיל. כמו כן, תוכל לקבל אינדיקציה לזכאותך להלוואה בטרם הגשת הבקשה on-line באזור המידע האישי שלך באתר הראל.

 לבדיקת זכאות on-line >