>

העברת ניהול קופות מרכזית לפיצויים מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ

​הודעה חשובה על העברת ניהול קופות מרכזיות לפיצויים מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ להראל פנסיה וגמל בע"מ
ביום 1 באוקטובר 2021 הושלם הליך העברת ניהול קופות הגמל המרכזיות לפיצויים "פסגות פיצויים" (237), "פסגות שיא פיצויים" (839)
ו-"פסגות גמל מסלולית לפיצויים" (616) מחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ.

כלים נוספים