>

שאלות נפוצות - קופות מרכזיות למעסיק

יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך. העמדנו לרשותך מבחר תשובות לשאלות נפוצות, שיסייעו לך להתמצא בתחום הקופות המרכזיות למעסיק ולתפעל את הקופה שברשותך.

מילון מונחים - קופות מרכזיות למעסיק

אנו עושים את מרב המאמצים להעניק לך את כל המידע הנחוץ לתפעול קופת הפיצויים שלך. מילון המונחים של עולם הקופות המרכזיות למעסיק יסייע לך להתמצא במידע המקצועי המופיע בתנאי התוכנית.

שינויים ועדכונים בקופות מרכזיות למעסיק

בתאריך ה- 1.1.2016 מוזגה הקופה המרכזית לפיצויים הראל מרכזית לפיצויים לתוך הקופה המרכזית לפיצויים הראל פיצויים. שתי הקופות בבעלות הראל גמל והשתלמות בע"מ.

מיזוג הראל גמל והשתלמות בע"מ להראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ - הודעה מתאריך 1.10.2016

בהתאם לאישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, ביום 1.10.2016 מוזגה חברת הראל גמל והשתלמות בע"מ לחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ. כל עמיתי ונכסי הראל גמל והשתלמות בע"מ ינוהלו בחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, אשר נקראת לאחר המיזוג הראל פנסיה וגמל בע"מ.

ניהול ומיזוג קופות גמל מרכזיות לפיצויים - הודעה מתאריך 16/11/2021

הודעה מיום 16/11/21 לעניין העברת ניהול ומיזוג של קופות גמל מרכזיות לפיצויים מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לקופות גמל מרכזיות לפיצויים של הראל פנסיה וגמל בע"מ. ביום 1 באוקטובר 2021 הושלם הליך העברת ניהול קופות גמל מרכזית לפיצויים מחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לקופות גמל מרכזית לפיצויים המנוהלות בחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ

מיזוג קופות גמל מרכזיות לפיצויים

בהמשך להשלמת העברת הניהול של קופות גמל מרכזיות לפיצויים מחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ, הרינו לעדכן כי ביום 1 בינואר 2022 הושלם הליך מיזוג קופות הגמל המרכזיות לפיצויים ומסלולי ההשקעה שבניהולן

העברת דמי גמולים לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ

המועד האחרון להפקדת התשלומים בחשבון קרן הפנסיה / קופת הגמל / קרן ההשתלמות הוא ה- 15 לחודש. בעמוד זה מפורטות ההנחיות להפקדת התשלומים באמצעות העברה בנקאית או באמצעות משלוח המחאה בדואר.