משיכת כספים מהראל קופה מרכזית לפיצויים

כמעסיק, באפשרותך לבצע משיכה חלקית של כספי הפיצויים שנצברו בקופה עבור העובד שלך לאחר סיום עבודתו. היות וכספי הפיצויים מהווים מרכיב משמעותי בחיסכון לפנסיה של עובדיך ובנוסף הם מהווים הכנסה החייבת במס, חשוב כי תקרא מדריך זה ותפנה את העובד שלך לסוכן הביטוח או ליועץ הפנסיוני שלו בטרם משיכת הכספים מהקופה המרכזית לפיצויים.

משיכת כספים מהראל דקל - קופת גמל לדמי מחלה

הראל דקל הינה קופת גמל לדמי מחלה עבור מעסיקים, המיועדת לתשלום דמי מחלה לעובדים בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספים מהקופה.

משיכת כספים מקופה מרכזית לפנסיה תקציבית

כמעסיק, תוכל לבצע משיכת כספים מהקופה המרכזית לפנסיה תקציבית הן עבור עובד שסיים את עבודתו ואינו זכאי לפנסיה תקציבית והן עבור עובד בעת פרישתו לפנסיה. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה למשיכת כספים מקופה מרכזית לפנסיה תקציבית.