הראל פרופיל אישי

הראל פרופיל אישי היא קופה מרכזית לפיצויים המנוהלת באמצעות ניהול ההשקעות ונבנית בהתאם להעדפותיך האישיות שלך כמעסיק. שירותי ניהול ההשקעות שניתנים לך, כוללים אפשרות לבחירת תמהיל ההשקעה הרצוי.

קופה מרכזית לפנסיה תקציבית

קופה מרכזית לפנסיה תקציבית הינה קופה שמיועדת למעסיק שמפריש לפנסיה תקציבית. מכוח חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל, נדרש מעסיק המפריש כספים לעובד במסגרת פנסיה תקציבית להפריש 2% משכר העובד החל מינואר 2008. לכן, עליו להפקיד את הכספים לקופת פיצויים ייעודית.

הראל דקל- קופה לדמי מחלה

הראל - דקל היא קופת גמל בה העמית הוא המעסיק המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו. המעסיק יכול להפקיד עד 2.5% מתקציב השכר השנתי לקופה כהוצאה מוכרת לצרכי מס, כאשר הצבירה הכוללת לא תעלה על 7.5% מתקציב השכר הכולל השנתי לכלל העובדים. הקופה היא למטרת חיסכון בלבד, ואין בה מרכיב ביטוחי.

הראל קופה מרכזית לפיצויים

קופה רב-מסלולית בעלת 5 מסלולים, המיועדת למעסיקים וצוברת כספים לצורך תשלום פיצויי פיטורין. הקופה מאפשרת לך, המעסיק, התאמה אישית של השקעותיך לפי צרכיך וציפיותיך משוק ההון. על-פי הוראות האוצר החל מינואר 2011 לא ניתן לבצע הפקדות חדשות בקופה זו.

מסלולי ההשקעה לבחירתך: