>

איך מצטרפים להראל קופה מרכזית לפיצויים?

הראל קופה מרכזית לפיצויים הינה קופת גמל בה המעסיק נחשב לעמית בקופה. הכספים שהופקדו בקופה זו מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין עבור עובדי החברה בעת סיום עבודתם ובהתאם לזכאותם. לידיעתך, החל משנת 2011 לא ניתן לבצע הפקדות לקופת זו, אך באפשרותך לפתוח חשבון חדש לצורך ניוד כספי הקופה הקיימת מחברה מנהלת אחרת להראל גמל והשתלמות.

איך מצטרפים להראל קופה לפנסיה תקציבית?

הראל קופה לפנסיה תקציבית הינה קופה מרכזית המיועדת למעסיקים בסקטור הציבורי, המשלמים לעובדיהם פנסיה תקציבית. פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להצטרף לקופה.

איך מצטרפים להראל דקל - קופת גמל לדמי מחלה?

הראל דקל הינה קופת גמל לדמי מחלה עבור מעסיקים, המיועדת לתשלום דמי מחלה לעובדים בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה. הקופה מנוהלת כקופת גמל מרכזית על שמך, המעסיק, בלבד, ללא פירוט שמות עובדיך, כאשר ההפקדות בקופה מוכרות כהוצאות לצורכי מס (עד לתקרת הזכאות). פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה כדי להצטרף להראל דקל - קופת גמל לדמי מחלה.

להצטרפות לקופות מרכזיות למעסיק באמצעות סוכן

*
השדות המסומנים בכוכבית הינם שדות חובה.
CAPTCHA
טען מחדשהשמע את התווים הנראים בתמונה