שינויים ועדכונים בקופות מרכזיות לפיצויים של הראל, החל מה- 1.1.2016

​בתאריך ה- 1.1.2016 מוזגה הקופה המרכזית לפיצויים הראל מרכזית לפיצויים לתוך הקופה המרכזית לפיצויים הראל פיצויים. שתי הקופות בבעלות הראל פנסיה וגמל בע"מ.

 •    

  ​שינויים במבחר ובשמות מסלולי ההשקעה

  בעקבות מיזוג הקופות, קופת הראל מרכזית לפיצויים כוללת כעת 5 מסלולי השקעה: ארבעה מסלולי השקעה מתמחים ומסלול כללי אחד.

  כמו-כן, חלו שינויים בשמות מסלולי ההשקעה (ראה טבלת מסלולי ההשקעה המפורטת בהמשך).

  עדכון מדיניות ההשקעה ב"הראל מרכזית לפיצויים - מסלול כללי"

  במסלול זה השתנה השם ל"הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות". מדיניות ההשקעה השתנתה ממסלול כללי למסלול ששיעור המניות המקסימלי המותר להשקעה בו לא יעלה על 15%.

  שמות מסלולי ההשקעה החדשים בקופה המרכזית לפיצויים

  שמות מסלולי ההשקעה החדשים בקופות מרכזיות למעסיק הינם:

  שם מסלול חדששם מסלול קייםמס' הסבר על המסלול
  הראל קמ"פ מסלול כלליהראל פיצויים155מסלול כללי - מיועד למעסיקים המעוניינים להשקיע במבחר אפיקים בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות ודירקטוריון החברה
  הראל קמ"פ מסלול מניותהראל מרכזית לפיצויים - מניות739מסלול שנכסיו חשופים לשווקי המניות בארץ ובחו"ל.
  המסלול מיועד למעסיקים שרוצים להגדיל את החשיפה לשווקי המניות בארץ ובחו"ל.
  הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדדהראל מרכזית לפיצויים - מדד741מסלול אג"ח צמוד מדד עם חשיפה ממשלתית וקונצרנית במח"מ משתנה, המיועד למעסיקים המבקשים להשקיע בנכסים צמודי מדד.
  הראל קמ"פ מסלול שקליהראל מרכזית לפיצויים - שקלי742מסלול שקלי עם חשיפה מלאה לפקדונות שקליים, מלוות ממשלתיים ואג"ח שקליות. 
  החשיפה לאג"ח ממשלתיות וקונצרניות במח"מ משתנה ממוצע ארוך משנה.
  המסלול מיועד למעסיקים המעוניינים בחיסכון שקלי שונה ומנוהל.
  הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניותהראל מרכזית לפיצויים - כללי743מסלול אג"ח משולב, עד 15% מניות, המאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים ובתוספת חשיפה לנכסים אשר מותנית בשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
  המסלול מיועד למעסיקים המעוניינים בגיוון החיסכון תוך הגבלת רכיב המניות.

כלים נוספים

כשהריבית אפסית ומחירי הנדל"ן גבוהים – תכנון פיננסי הוא הכרחי! לבעלי סכום נזיל של 300,000 ₪ ומעלה

למידע נוסף