אחד מבין אחד עשר מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות.
מסלול המתמחה באג"ח קונצרני המשלב חשיפה לאג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות של חברות.​

תשואות מסלול אג"ח (8058) (נכון לתאריך 31/07/2022) לתשואות כל המסלולים

 • -4.99% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -3.66% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 0.99% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 1.69% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.77 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד לעמיתים הרוצים ליהנות מהסיכוי לתשואה עודפת באגרות החוב הקונצרניות תוך פיזור הסיכון בין אגרות החוב הקונצרניות בארץ ובחו"ל.

  מדיניות השקעה

  נכסי המסלול חשופים לנכסים שהונפקו בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות,  ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות ועוד. החשיפה תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

כלים נוספים