​אחד מבין אחד עשר מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות.
מסלול כללי בו משקיעה החברה את נכסי המסלול בהתאם למדיניות הדירקטוריון ולהחלטת ועדת ההשקעות. 

 • מסלול ברירת המחדל של הקרן

תשואות מסלול כללי (154) (נכון לתאריך 31/10/2021) לתשואות כל המסלולים

 • 11.84% תשואה מתחילת שנת 2021
 • 18.9% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 8.12% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 6.85% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.08 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  תיק משולב מניות ואגרות חוב, המנוהל על פי שיקול דעת מנהל ההשקעות, המסלול מיועד למשקיע המעוניין לנהל את נכסיו הפיננסים באמצעות מנהל השקעות.

  מדיניות ההשקעה

  מסלול כללי – הכולל השקעה במגוון אפיקים בהתאם להחלטות ועדת ההשקעות ודירקטוריון החברה.

כלים נוספים