אחד מבין אחד עשר מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות.
מסלול אג"ח משולב, עד 20% מניות, מאפשר חשיפה לאג"ח מסוגים שונים.

תשואות מסלול הראל השתלמות אג"ח עד 20% מניות (416) (נכון לתאריך 31/07/2022) לתשואות כל המסלולים

 • -2.19% תשואה מתחילת שנת 2022
 • 1.59% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.1% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.11% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 4.28 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד לעמיתים המעוניינים בגיוון החיסכון תוך הגבלת רכיב המניות.

  מדיניות השקעה

  בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה בשנת 2015, כ-20% מנכסי המסלול מושקעים במניות ו/או בניירות ערך המירים למניות.

  מדיניות ההשקעה

  נכסי המסלול חשופים לאג"ח סחירות ולא סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות ועוד. החשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור של לפחות 75% ולא תעלה על 120%. החשיפה למניות  לא תעלה על 20% מנכסי המסלול ותושג באמצעות השקעה ישירה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

כלים נוספים