אחד מבין אחד עשר מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות. מסלול זה הינו מסלול מפוקח הלכתית מטעם בד"ץ של העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון, בו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית באמצעות אג"ח.

  • מסלול בפיקוח הלכתי מטעם בד"ץ העדה החרדית ירושלים
  • מדיניות השקעה בעיקר באמצעות באגרות חוב

תשואות מסלול הראל השתלמות הלכה (1523) (נכון לתאריך 31/10/2021) לתשואות כל המסלולים

  • 9.26% תשואה מתחילת שנת 2021
  • 14.95% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
  • 6.44% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
  • 5.32% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
  • 5.82 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.

כלים נוספים