אחד מבין אחד עשר מסלולי השקעה האפשריים לבחירה על ידך בהראל קרן השתלמות. מסלול זה הינו מסלול מפוקח הלכתית מטעם בד"ץ של העדה החרדית ירושלים וועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון, בו נכסי המסלול מושקעים בכפוף לכללי ההלכה היהודית באמצעות אג"ח.

 • מסלול בפיקוח הלכתי מטעם בד"ץ העדה החרדית ירושלים
 • מדיניות השקעה בעיקר באמצעות באגרות חוב

תשואות מסלול הראל השתלמות הלכה (1523) (נכון לתאריך 31/07/2022) לתשואות כל המסלולים

 • -4.88% תשואה מתחילת שנת 2022
 • -0.07% תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים
 • 4.09% תשואה ממוצעת שנתית ב-3 שנים אחרונות
 • 4.01% תשואה ממוצעת שנתית ב-5 שנים אחרונות
 • 6.37 סטיית תקן ב-5 שנים האחרונות
*התשואות המוצגות הן לפני ניכוי דמי ניהול, אין בתשואות עבר כדי להצביע על תשואות עתידיות.
 • ​למי מיועד המסלול?

  המסלול מיועד למשקיע המעוניין בהשקעה במסלול בפיקוח הלכתי מטעם בד"ץ של העדה החרדית. ומטעם וועד ההלכה להשקעות וקרנות למתווה גלאט הון.

  מדיניות השקעה

  מסלול המותאם לצרכי האוכלוסייה הדתית יהודית. נכסי המסלול חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהינה בסמכות ובאחריותה הבלדעית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חיבת לפעול בנאמנות ע"פ העמיתים במסלול זה. השאת התשואות במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

כלים נוספים