כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת כיסוי מפני נזקי אש, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מאש, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך.

לטיפול מהיר ויעיל בתביעה, עליך לפנות אלינו מיד עם היוודע לך על הנזק. במסגרת התהליך יישלח אליך שמאי שיבחן את הנזק ויעריך את עלותו תיקונו.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין נזקי אש בפוליסת ביטוח דירה.

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

​ככלל, אנו ממליצים לך לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך בטרם הגשת התביעה, על-מנת שתוכל לקבל הכוונה ולמצות את זכויותיך.

עם היוודע לך על נזק, פנה לסוכן הביטוח שלך או למוקד תביעות ביטוח כללי בטלפון: 03-9294000, על-מנת להודיע על הנזק וכדי לקבל הנחיות לגבי תיאום הגעת שמאי, במידת הצורך, שיפעל לבירור נסיבות האירוע והיקף הנזק.

שעות פעילות המוקד:
בימים א'-ה': 7:30-19:00
בימי ו' וערבי חג: 7:30-12:00

​במקביל למסירת ההודעה, תתבקש למלא גם טופס הודעה על נזק לרכוש בדירה ו/או בעסק ולהעבירו אלינו, בצירוף מלוא המסמכים הנדרשים:

  • הצעות מחיר לתיקון הנזק, או חשבוניות / קבלות בגין התיקון
  • סקר הערכת תכולה ו/או הערכת תכשיטים
  • תמונות של הנזק
  • כל מסמך אחר המסייע להוכחת הנזק
  • צילום המחאה מבוטלת
  • בנזקי גוף – מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי ותמונות הנזק

את הטופס והמסמכים תוכל להעביר לנו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviotrs@harel-ins.co.il  
באמצעות הפקס, למספר: 03-7549729
באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211902
באמצעות מסרון, למספר: 052-3240574

​עם קבלת ההודעה ובמידת הצורך ימונה מטעמנו שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאם מולך מועד לביצוע הבדיקה.
בחלק מהמקרים נבקש ממך להעביר לנו מסמכים ו/או פרטים נוספים לצורך הטיפול בתביעתך. 

אם לאחר הבדיקה יתברר שהנך זכאי לתגמולי הביטוח, תפוצה על-פי דוח השמאי, במקרה שקיים, ובכפוף לתנאי הפוליסה. סכום התגמולים ישולם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך, תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • אזור המידע האישי באתר הראל
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 2735*
  • מוקד תביעות ביטוח כללי, בטלפון: 03-9294000, 4000*

מסמכים וטפסים

 

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*

בדקו כמה תשלמו