>

​​כמבוטחים באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת ביטוח אחריות כלפי צד ג' ו/או ביטוח חבות מעביד כלפי עובד משק בית, הפוליסה מקנה לכם הגנה בגבולות האחריות הקבועים בה, ובכפוף לתנאי הפוליסה.

באפשרותו של צד ג' לקבל פיצוי כספי בגין פגיעה בגופו ו/או נזק או אובדן לרכושו כתוצאה מאירוע תאונתי, שבגינו אתם עשויים להיות מחויבים במתן פיצוי על-פי פקודת הנזיקין.

אנא פעלו בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין נזקי גוף ו/או רכוש לצד ג' בפוליסת ביטוח דירה.

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

​ככלל, אנו ממליצים לכם לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלכם בטרם הגשת התביעה, על-מנת שתוכלו לקבל הכוונה ולמצות את זכויותיכם.

עם היוודע לכם על נזק, אנא פנו לסוכן הביטוח שלכם או למוקד תביעות ביטוח כללי בטלפון: 03-9294000

שעות פעילות המוקד:
בימים א'-ה': 7:30-19:00
בימי ו' וערבי חג: 7:30-12:00

במקביל להגשת התביעה / למסירת ההודעה, ייתכן ותתבקשו להעביר גם את המסמכים הבאים:

  • הצעות מחיר לתיקון הנזק, או חשבוניות / קבלות בגין התיקו
  • תמונות של הנזק
  • כל מסמך אחר המסייע להוכחת הנזק
  • בנזקי גוף – מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי ותמונות הנזק

את הטופס והמסמכים תוכל להעביר לנו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviotrs@harel-ins.co.il  
באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211902

באמצעות הפקס, למספר: 03-7549729

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו​.​​​

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד תביעות ביטוח כללי, בטלפון: 03-9294000, 4000*
  • אזור המידע האישי באתר הראל