כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, הכוללת ביטוח אחריות כלפי צד ג' ו/או ביטוח חבות מעביד כלפי עובד משק בית, באפשרותו של צד ג' לקבל פיצוי כספי בגין פגיעה בגופו ו/או נזק או אובדן לרכושו כתוצאה מאירוע תאונתי, שבגינו אתה עשוי להיות מחויב במתן פיצוי על-פי פקודת הנזיקין ובכפוף לתנאי הפוליסה שרכשת.

במסגרת התהליך, תתבקש למלא טופס הודעה על נזק רכוש לדירה ו/או לעסק ולצרף קבלות ומסמכים רלוונטיים.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין נזקי גוף ו/או רכוש לצד ג' בפוליסת ביטוח דירה.

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

​ככלל, אנו ממליצים לך לקבל הכוונה מסוכן הביטוח שלך בטרם הגשת התביעה, על-מנת שתוכל לקבל הכוונה ולמצות את זכויותיך.

עם היוודע לך על נזק, פנה לסוכן הביטוח שלך או למוקד תביעות ביטוח כללי בטלפון: 03-9294000, על-מנת להודיע על הנזק וכדי לקבל הנחיות לגבי תיאום הגעת שמאי, במידת הצורך, שיפעל לבירור נסיבות האירוע והיקף הנזק.

שעות פעילות המוקד:
בימים א'-ה': 7:30-19:00
בימי ו' וערבי חג: 7:30-12:00

​במקביל למסירת ההודעה, תתבקש למלא גם טופס הודעה על נזק לרכוש בדירה ו/או בעסק ולהעבירו אלינו, בצירוף מלוא המסמכים הנדרשים:

  • הצעות מחיר לתיקון הנזק, או חשבוניות / קבלות בגין התיקון
  • סקר הערכת תכולה ו/או הערכת תכשיטים
  • תמונות של הנזק
  • כל מסמך אחר המסייע להוכחת הנזק
  • צילום המחאה מבוטלת
  • בנזקי גוף – מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי ותמונות הנזק

את הטופס והמסמכים תוכל להעביר לנו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות סוכן הביטוח שלך
באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviotrs@harel-ins.co.il  
באמצעות הפקס, למספר: 03-7549729
באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 1951 רמת גן, מיקוד 5211902
באמצעות מסרון, למספר: 052-3240574

​עם קבלת ההודעה ובמידת הצורך ימונה מטעמנו שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאם מולך מועד לביצוע הבדיקה.
בחלק מהמקרים נבקש ממך להעביר לנו מסמכים ו/או פרטים נוספים לצורך הטיפול בתביעתך. 

אם לאחר הבדיקה יתברר שהנך זכאי לתגמולי הביטוח, תפוצה על-פי דוח השמאי, במקרה שקיים, ובכפוף לתנאי הפוליסה. סכום התגמולים ישולם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך, תוך זמן סביר מהמועד בו נקבל את כל המסמכים הדרושים לבירור התביעה.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • אזור המידע האישי באתר הראל
  • מוקד שירות הלקוחות של הראל, בטלפון: 2735*
  • מוקד תביעות ביטוח כללי, בטלפון: 03-9294000, 4000*

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה