>

​​​​מבוטחים רבים טועים לחשוב כי מדינת ישראל היא האחראית למתן פיצוי כספי מלא עקב נזקי רעידת אדמה לבתי מגורים. לכן, רבים מרוכשי פוליסות ביטוח הדירה בוחרים לוותר על כיסוי כנגד סיכוני רעידת אדמה.

בפועל, חוק פיצוי נפגעי אסון טבע אמנם כולל בתוכו רעידות אדמה, אך הוא מתייחס לנזקים לתשתית חקלאית בלבד. כלומר, המדינה אינה מחויבת לפצות אזרחים עקב נזקים שנגרמו למבני מגורים. בדיוק בשל סיבה זו חשוב שתשקול היטב את החלטתך ולא תוותר על כיסוי רעידת אדמה בביטוח הדירה.

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

​פוליסת ביטוח דירה ותכולתה היא פוליסה תקנית. המשמעות היא שהחוק הוא שמגדיר את סוג הכיסוי הביטוחי, תנאי הפוליסה המינימליים והחריגים חייבים להיות זהים בפוליסות של כל חברות הביטוח. כל חברה רשאית להרחיב ולהוסיף כיסויים לאלו המוגדרים בחוק.
כיסויי החובה שמגדיר החוק הם מפני נזקי:

 • אש, ברק, רעם ועשן
 • התפוצצות או התלקחות
 • רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד\
 • נפילת כלי טיס, נפילת חפץ מכלי טיס ורעד על-קולי מכלי טיס
 • מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה
 • פעולות זדון
 • גניבה, שוד, פריצה או ניסיון לבצעם
 • התקהלות אסורה והתפרעות
 • שיטפון או הצפה ממקור מים חיצוני
 • רעידת אדמה, לרבות צונאמי כתוצאה מרעידת אדמה, אלא אם המבוטח ביקש באופן מפורש לוותר על כיסוי זה

כלומר, בשונה מיתר כיסויי החובה, כשמדובר בכיסוי מפני רעידת אדמה, המחוקק העניק למבוטח את החופש לבחור האם לרכוש את הכיסוי במסגרת ביטוח הדירה ותכולתה או לא. ואכן, חלק מהמבוטחים בוחרים לוותר על כיסוי זה, בין אם בשל תוספת עלות ובין אם בשל הערכה כי הסיכוי לרעידת אדמה שתגרום להרס ביתם הוא קטן.

​לא לחינם כלל המחוקק את הכיסוי הביטוחי מפני רעידות אדמה כחלק מהכיסויים הבסיסיים בביטוחי הדירה. לאור מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל, קיימת הסתברות גבוהה להתרחשות רעידת אדמה בעוצמה גבוהה, שעלולה לגרום לנזקים כבדים לרכוש ולקטסטרופה כלכלית במדינה. המחוקק מודע לכך שהמדינה לא תוכל לעמוד בנטל הכלכלי של פיצוי נפגעים רבים במקרה שכזה, ולכן מעודד את העברת האחריות הכלכלית לחברות הביטוח, שלהן יש את החוסן הפיננסי הדרוש לפיצוי כספי בהיקפים עצומים.

אכן, הכיסוי מפני רעידת אדמה מגדיל את הפרמיה עבור ביטוח הדירה ותכולתה. אולם במציאות הנוכחית, שבה הסיכוי שתתרחש רעידת אדמה משמעותית הוא רק שאלה של זמן ושבה המדינה אינה מחויבת לפצות אזרחים בגין נזקים למבני מגורים, רכישת הכיסוי הופכת לחשובה ואף הכרחית.

 • ​פוליסת ביטוח הדירה שמציעה הראל כוללת כיסוי כנגד רעידת אדמה למבנה ו/או לתכולה עם השתתפות עצמית בשיעור של 10% מסכום הביטוח.
 • הראל מציעה אפשרות לרכוש את כיסוי רעידת האדמה עם השתתפות עצמית מופחתת בשיעור של 4% בלבד, בכפוף לחתימתך על הצהרה מיוחדת.
 • אם ויתרת על כיסוי רעידת אדמה, בעת חידוש הפוליסה הכיסוי יתווסף מחדש באופן אוטומטי לפוליסה, עם השתתפות עצמית של 10%. אם תרצה שוב לוותר על הכיסוי, תידרש לחתום שוב על הצהרת ויתור.
 • שווי הדירה המבוטחת מחושב ללא שווי הקרקע, על-פי אומדן של כ- 5,000 ₪ למ"ר (מחיר ממוצע לעלות בנייה למ"ר). בנוסף לחישוב לפי מ"ר, יש לקחת בחשבון גם עלויות נוספות, כגון עלויות של חלקים צמודי מבנה (פרקטים, ארונות קיר וכו') ובבתים משותפים גם עלויות הקמה מחדש של החלק היחסי שלך באזורי הבניין המשותפים (מדרגות, מעליות, חניונים ועוד).
 • ביטוח הדירה מבוסס על ערך כינון, כלומר התשלום למבוטח מתבצע לפי שווי הדירה כחדשה. גם אם הדירה היא לדוגמה בת 30 שנים, לאחר הנזק בנייתה תיעשה בשיטות הבנייה ובסטנדרטים המקובלים כיום. לכן, חשוב להתאים את סכומי הביטוח לעלויות הבנייה מחדש של המבנה במועד תחילת הביטוח או חידושו, ולא להסתמך על ערכי ביטוח משנים קודמות.
 • ​אם עדיין לא רכשת ביטוח דירה (ביטוח מבנה ו/או תכולה), מומלץ לעשות זאת בהקדם ולהקפיד על רכישת כיסוי כנגד רעידת אדמה בסכומי ביטוח נאותים.
 • אם כבר רכשת כיסוי מפני רעידת אדמה בביטוח הדירה שלך, מומלץ לבדוק שנית את התאמת סכומי הביטוח לעלויות הבנייה הנוכחיות, עקב שינוי שיטות הבנייה והסטנדרטים המקובלים כיום.