>

​כמבוטח באחת מפוליסות ביטוח הדירה של הראל, ובמידה ורכשת הרחבה לכיסוי מפני נזקי מים מים ונוזלים אחרים, באפשרותך לקבל פיצוי כספי בגין רכוש שניזוק בעקבות הימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר, מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת, בכפוף לתנאי הפוליסה שנרכשה על-ידך.

פעל בהתאם להנחיות שבמדריך זה להגשת תביעה בגין נזקי מים בפוליסת ביטוח דירה.

מעלים הילוך ומקבלים עד 40% הנחה בביטוח הרכב
לקבלת הצעה

עם היוודע לכם על נזק, אנא כנסו לאזור האישי באתר הראל ולאחר הזדהות קצרה הגישו תביעה באתר.  
באפשרותכם גם למסור הודעה באמצעות סוכן הביטוח שלכם או בדרכים הנוספות המפורטות מטה.

שים לב, טרם הגשת הבקשה לפיצוי, עליך לבדוק האם הכיסוי שרכשת מעניק לך פיצוי כספי או שירות תיקונים לנזקים אלו על-ידי ספק שירות. במידה והכיסוי שרכשת הינו לטיפול באמצעות ספק שירות, פנה ישירות לספק.

​​לצורך בירור התביעה, ובתלות באופי האירוע והיקפו, אנו עשויים לדרוש מסמכים שונים לסיוע בבירור התביעה וגובה הנזק, לדוגמא צילומים, הצעות מחיר, קבלות וכדומה.

אם התביעה נפתחת כפי הרשום לעיל באתר האישי תוכלו להעלות את האסמכתאות הרלוונטיות דבר שיסייע בטיפול מקוצר בתביעתכם.

את הטופס והמסמכים תוכל להעביר לנו באחת הדרכים הבאות:

באמצעות צירוף המסמכים בעת הגשת התביעה באתר

באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: tviotrechush@harel-ins.co.il

באמצעות הדואר, לכתובת: אבא הלל 3, ת"ד 10951 רמת גן, מיקוד 5211902

באמצעות הפקס, למספר: 03-7549729

אם הנך מעל גיל 67 וברצונך להגיש את תביעתך טלפונית, ניתן לפנות למוקד השירות שלנו​.​​

​עם קבלת ההודעה, ימונה לתיק עובד מטפל ובמידת הצורך, ימונה גם שמאי ו/או מומחה אחר לבדיקת נסיבות האירוע והיקף הנזק, אשר יתאמו מולכם מועד לביצוע בדיקת האירוע והיקף הנזק.

בחלק מהמקרים נבקש מכם להעביר לנו מסמכים ו/או פרטים נוספים ישירות או באמצעות השמאי לצורך הטיפול בתביעה.
אם לאחר הבדיקה יתברר שהנכם זכאים לתגמולי הביטוח, סכום התגמולים ישולם בהעברה בנקאית (או בדרך אחרת שתתואם) בהתאם לפרטי חשבון הבנק כפי שצוינו בעת מסירת ההודעה.

​באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת, בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • סוכן הביטוח שלך
  • מוקד תביעות ביטוח כללי, בטלפון: 03-9294000, 4000*
  • אזור המידע האישי באתר הראל