​כמבוטח בפוליסת ביטוח דירה בהראל באפשרותך לבצע שינויים בפוליסה, כגון: עדכון מפרט תכולת הדירה, שינוי גובה סכום הביטוח של המבנה ו/או של התכולה, הוספת כיסויים מתוך הפוליסה ועוד.

כחלק מתהליך הבקשה, תתבקש למלא טופס בקשה לעריכת שינויים בפוליסה ולהעבירו אלינו באמצעות סוכן הביטוח שלך. במדריך זה תוכל לעיין בהנחיות להעברת הבקשה.

הראל סוויץ' ביטוח רכב - נוסעים מעט, משלמים מעט. לפרטים חייגו: 2010*
בדקו כמה תשלמו

​לצורך ביצוע השינויים המבוקשים בפוליסה תתבקש למלא טופס בקשה לשינויים בפוליסה ולהעבירו אלינו.

אנו ממליצים כי תפנה לסוכן הביטוח שלך שיסייע לך במילוי הבקשה וילווה אותך לאורך הטיפול בה.

את הטופס המלא והחתום, עליך להעביר לסוכן הביטוח שלך. 

במידה ואין לך סוכן, תוכל להעביר את הטופס ישירות אלינו באחת מהדרכים הבאות:

בפקס, למספר: 03-7348169 

בדואר אלקטרוני: dyeshirim@harel-ins.co.il

*בכל פנייה יש לציין מספר תעודת זהות.

באפשרותך להתעדכן במצב הבקשה שלך בכל עת באמצעות סוכן הביטוח שלך.

לזה אתם חייבים להקשיב: אבלמה - הפודקאסט הכלכלי של הראל, לכל מי שרוצה לדעת

לפרטים ולהאזנה